Thứ Năm, 29 tháng 7, 2004

Hải quan sẽ cấp ''Thẻ ưu tiên'' cho Doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng cho biết, ngành hải quan đang nghiên cứu việc cấp phát ''Thẻ ưu tiên'' cho DN. Hàng hóa XNK của các DN được cấp thẻ này sẽ được áp dụng thủ tục hải quan đơn giản hơn nhiều so với hiện tại.

- Theo ông, hiện các khâu nghiệp vụ hải quan còn những tồn tại gì?

Chẳng hạn, trong xác định mã số, thuế suất hàng hóa, vẫn còn sự chưa thống nhất giữa DN và hải quan, gây nên chậm trễ trong thủ tục thông quan. Việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu chưa sát thực tế, một số trường hợp hải quan cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với DN chưa chính xác. Trong khi hàng hóa XNK ngày càng tăng về số lượng, chủng loại, thì việc kiểm tra, giám sát, quản lý hải quan và thu thuế vẫn ở tình trạng thủ công là chủ yếu. Nơi này nơi khác, vẫn còn một số công chức hải quan có thái độ cửa quyền, tùy tiện, gây khó dễ cho DN. Quy trình thủ tục hải quan tuy có cải tiến, song vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến của thực tế.

- Vậy trong thời gian tới, ngành hải quan sẽ có giải pháp gì để khắc phục tồn tại trên?

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Quan điểm của Tổng cục Hải quan là trong khuôn khổ chính sách pháp luật cho phép, phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DN. Hiện chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp cải cách, đổi mới công tác hải quan để khắc phục khó khăn, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh XNK của DN, góp phần giúp DN giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Về hiện đại hóa hải quan, mục tiêu hướng tới là thay đổi mô hình quản lý thủ công, phân tán hiện nay bằng mô hình quản lý tập trung; thay việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát chủ yếu là thủ công, bằng phương pháp kiểm tra, giám sát chủ yếu bằng máy móc, thiết bị hiện đại.

Chúng tôi kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn và chấm dứt bằng được các hiện tượng tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, đồng thời sẽ tiếp tục coi trọng việc giáo dục đạo đức, văn hóa giao tiếp, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức hải quan.

- Trong công tác cải cách hành chính, ngành hải quan chú trọng nhất vào lĩnh vực nào, thưa Tổng cục trưởng?

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Cải cách hành chính về hải quan bao gồm: cải cách về thể chế hành chính, về tổ chức bộ máy, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cải cách công tác tài chính công.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, một trong những vấn đề được ngành hải quan tập trung thực hiện là cải cách, đổi mới phương thức quản lý và thủ tục hải quan. Đây là lĩnh vực có tác động rõ nét nhất tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư của các DN.

Từ tháng 5/2004, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tất cả các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Cục Hải quan địa phương thành lập Tổ giải quyết nhanh, tại chỗ những vướng mắc của DN và của công chức hải quan nhằm thông quan nhanh hàng hóa. Các đơn vị hải quan định kỳ phải tổ chức đối thoại với DN để lắng nghe ý kiến phản ánh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động XNK.

Chúng tôi cũng quy định, mỗi khi có yêu cầu gì đối với DN trong quá trình làm thủ tục cho lô hàng XNK, công chức hải quan phải sử dụng phiếu yêu cầu nghiệp vụ. Đến nay, các Tổ giải quyết vướng mắc đã bước đầu hoạt động có hiệu quả, giải quyết kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền, giảm hẳn tình trạng vượt cấp, đùn đẩy lên cấp trên. Cùng với việc đổi mới phương thức quản lý và thủ tục hải quan, toàn ngành hải quan cũng đang dồn sức thực hiện cho được 10 giải pháp để chấm dứt tệ nạn tiêu cực, phiền hà sách nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức, ảnh hưởng đến uy tín của ngành và hoạt động của DN.

- Xin ông nói rõ hơn về hình thức ''Thẻ ưu tiên'' cho DN?

Chúng tôi đang nghiên cứu việc cấp phát ''Thẻ ưu tiên'' cho DN. Theo đó, hàng hóa XNK sẽ được áp dụng thủ tục hải quan đơn giản theo quy định của pháp luật. Tức là chúng tôi sẽ xây dựng một tiêu chí và những DN nào đạt tiêu chí thì sẽ được cấp thẻ. Hải quan Thái Lan đã áp dụng hình thức cấp thẻ này.


kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Tuy nhiên, muốn tạo được bước đột phá trong cải cách hành chính, ngoài sự nỗ lực tự thân của ngành hải quan là chính, còn rất cần sự đồng tình, hưởng ứng, hợp tác, giúp đỡ của các ngành, các cấp, của cộng đồng DN. DN có vai trò rất quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; thậm chí trong một số vấn đề, một số bối cảnh cụ thể, DN có vai trò quyết định. Chính vì vậy, ngành hải quan mong muốn là bạn đồng hành của DN, cùng hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đầu tư.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top