Thứ Năm, 12 tháng 8, 2004

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của NSNN từ năm ngân sách 2004, giao cho Bộ Tài chính tiến hành rà soát và lập danh mục cụ thể các quyết định, văn bản phải bãi bỏ theo quy định tại Quyết định này và thông báo cho các cơ quan Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước có liên quan. Ngày 10/8/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 65/2004/QĐ-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó các văn bản phải bãi bỏ gồm:


Thông tư số 48/2000/TT-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Công văn số 10784 TC/ĐT ngày 9/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện ghi thu, ghi chi dự án Xi măng Tam Điệp.


Công văn số 1323 TC/TCT ngày 14/2/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu đầu tư dự án nhà máy đạm Phú Mỹ.


Công văn số 2362 TC/TCT ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp lại thuế lợi tức cho Đài tiếng nói Việt Nam.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top