Thứ Hai, 23 tháng 8, 2004

Sản phẩm gia công giữa DN trong nước và DN chế xuất sẽ được áp dụng thuế suất CEPT/AFTA

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo, lấy ý kiến đóng góp về hướng dẫn thực hiện việc áp dụng thuế suất CEPT/AFTA cho sản phẩm gia công giữa doanh nghiệp (DN) trong nước và DN chế xuất.

Theo dự thảo, đối với nhận gia công cho DN chế xuất: khi XNK tại chỗ sản phẩm gia công và/hoặc thanh toán tiền gia công bằng sản phẩm gia công thì được áp dụng thuế NK theo CEPT nếu đủ điều kiện.

Trị giá tính thuế là trị giá thanh toán thực theo hóa đơn thương mại (là cơ sở để xác định hàm lượng ASEAN); thuế suất thuế NK là thuế suất của sản phẩm gia công. Đối với đặt DN chế xuất gia công hàng hóa: Khi nhập khẩu sản phẩm gia công được áp dụng thuế NK CEPT đối với phần nguyên vật liệu do DN chế xuất tự cung ứng; tiền gia công. Các trường hợp khác phải chịu thuế NK theo quy định hiện hành.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top