Thứ Ba, 3 tháng 8, 2004

Mở thưởng hoá đơn: Giải pháp nào hợp lý?

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Thời gian qua nhiều địa phương đã tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm chống thất thu thuế nói chung, nhất là chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh Công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN - DVNQD) nói riêng và đã mang lại những kết quả nhất định.

Song các giải pháp do từng địa phương đã triển khai mới chỉ mang tính cục bộ. Mặt khác, giải pháp chống thất thu thuế của các địa phương đã triển khai thực hiện chưa được tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để áp dụng trong phạm vi rộng nên hiệu quả mang lại chưa cao. Ngay sau khi có thông tin Tổng cục Thuế đang xây dựng đề án "Quay số mở thưởng hoá đơn" được nhiều người quan tâm cả về phía cơ quan thuế và người tiêu dùng, mở ra khả năng triển khai trên phạm vi rộng. Để đề án có khả năng áp dụng vào thực tế, cần khắc phục nhiều vấn đề như: về phạm vi áp dụng, hình thức mở thưởng và cơ cấu giải thưởng v.v.

Về phạm vi mở thưởng, có ý kiến cho rằng, áp dụng đối với tất cả các tổ chức và cá nhân có sử dụng hoá đơn. Nhưng theo ý kiến khác thì chỉ nên áp dụng đối với một số đối tượng nhất định. Việc mở thưởng nhằm khuyến khích một số đối tượng sử dụng hoá đơn trong giao dịch thương mại là cần thiết nhưng chỉ nên áp dụng trong phạm vi cụ thể thì sẽ có điều kiện khả thi hơn. Đối với các tổ chức, các cơ sở kinh doanh... thì không cần phải khuyến khích, vì hoá đơn là chứng từ quy định bắt buộc để thanh toán từ tiền ngân sách, khấu trừ hoặc tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Cũng không cần mở thưởng đối với những hoá đơn mua tài sản là nhà, đất, các loại xe... vì hoá đơn là một chứng từ quy định bắt buộc trong hồ sơ khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, về phạm vi mở thưởng chỉ nên áp dụng đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu của cá nhân.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Có nhiều hình thức mở thưởng như quay số mở thưởng theo số của hoá đơn; mở thưởng theo số cào được in sẵn trên hoá đơn; mở thưởng theo số lượng hoá đơn, theo doanh số ghi trên hoá đơn... Mỗi hình thức mở thưởng có ưu và nhược điểm riêng nhưng đối với việc mở thưởng theo số lượng hoá đơn, doanh số ghi trên hoá đơn sẽ đơn giản và dễ thực hiện hơn, không phức tạp trong khâu in in hoá đơn. Đối với hình thức này có thể thực hiện theo địa bàn từng tỉnh hoặc từng huyện. Khi kết thúc năm tài chính, vào tháng 1 của năm tiếp theo người tham gia dự thưởng tập trung toàn bộ số hoá đơn của mình trong năm trước để lập bảng kê và nộp cho Đội thuế nơi cư trú. Đội thuế lập danh sách người tham dự mở thưởng hoá đơn và báo cáo về Chi cục thuế những người có số lượng hoá đơn nhiều nhất và những người có doanh số mua ghi trên hoá đơn lớn nhất (số lượng phụ thuộc vào cơ cấu giải thưởng). Cấp mở thưởng (Cục thuế hoặc chi cục thuế) tổng hợp báo cáo người dự thưởng hoá đơn do các đối tượng thuế gửi về để kiểm soát, đối chiếu và trả thưởng cho những người có số lượng hoá đơn mua hàng nhiều nhất và những người có doanh thu mua hàng hoá nhiều nhất theo cơ cấu giải thưởng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Vấn đề hấp dẫn người tham gia đó là cơ cấu giải thưởng và mức thưởng. Trên mỗi địa bàn (tỉnh hoặc huyện) nên cơ cấu giải nhất, nhì và ba cho người có số lượng hoá đơn mua nhiều hàng nhất và người có doanh số mua hàng lớn nhất. Mức thưởng được xác định trên nguồn chi trả và khoản thu về từ chi phí phát hành hoá đơn nhưng được cân đối giữa các địa bàn để đảm bảo đủ tính hấp dẫn kích thích người tiêu dùng tham gia.

Mặc dù áp dụng trong phạm vi, hình thức nào và mức thưởng hấp dẫn đến đâu nếu không làm tốt công tác tuyên truyền thì việc mở thưởng hoá đơn cũng sẽ không có hiệu quả. Mục đích của việc mở thưởng hoá đơn là khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ. Thông qua việc mở thưởng vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ, chấp hành chính sách thuế trong mọi tầng lớp nhân dân.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top