Thứ Năm, 30 tháng 9, 2004

Xác định trị giá tính thuế của một số trường hợp đặc biệt

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Một trong những nội dung tại Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành là hướng dẫn cụ thể về việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa XK, NK trên cơ sở bãi bỏ Bảng giá tối thiểu. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ, Báo Hải quan trích đăng một số quy định cụ thể về xác định trị giá tính thuế của một số trường hợp đặc biệt theo Thông tư 87.

I. Đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán:

1. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đi thuê thì giá tính thuế nhập khẩu là giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thực phải trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài phù hợp với các chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến việc đi thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.

2. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đưa ra nước ngoài để sửa chữa thì giá tính thuế khi nhập khẩu trở lại Việt Nam là chi phí sửa chữa thực phải trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài phù hợp với các chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến việc sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải.

Giá thuê thực phải trả hoặc chi phí sửa chữa thực phải trả nêu trên nếu chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) thì phải cộng hai loại chi phí này để xác định giá tính thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận tải hàng hóa thì giá tính thuế nhập khẩu không bao gồm khoản thuế GTGT đối với phí bảo hiểm và chi phí vận tải.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
3. Hàng hóa NK có bao gồm hàng hóa bảo hành theo hợp đồng mua bán hàng hóa (kể cả trường hợp hàng hóa gửi sau) nhưng giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa không tính thanh toán riêng đối với hàng hóa bảo hành thì giá tính thuế là giá bao gồm cả trị giá hàng hóa bảo hành.

4. Hàng hóa NK thuộc đối tượng được miễn thuế, tạm miễn thuế đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích được miễn thuế, tạm miễn thuế trước đây, phải nộp thuế thì giá tính thuế NK được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (Thông tư 87 quy định cụ thể về tỷ lệ % của trị giá tính thuế theo từng thời gian hàng hóa được sử dụng và lưu lại tại Việt Nam).

II. Đối với hàng hóa XK, NK không theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng không phù hợp theo quy định tại Luật Thương mại thì giá tính thuế XK, NK do cục Hải quan địa phương quy định.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top