Thứ Ba, 5 tháng 10, 2004

Quy định mới về quản lý hải quan tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC, quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế. Quyết định này được ban hành trên cơ sở kiến nghị của Tổng cục Hải quan và ý kiến của Bộ Thương mại.

Theo quyết định trên, hàng hoá nhập khẩu bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế (sau đây gọi tắt là cửa hàng) được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng thực hiện như quy định đối với hàng kinh doanh nhập khẩu. Riêng phần tính thuế chỉ phải thực hiện đối với trường hợp mặt hàng nhập khẩu để bán cho người nhập cảnh có đơn giá vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định của pháp luật (tính thuế và thu thuế đối với phần vượt).

Hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “Vietnam duty not paid” do Bộ Tài chính phát hành, dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan trước khi đưa hàng vào kho. Vị trí dán tem đối với hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Các loại mỹ phẩm (thuộc danh mục do Bộ Y tế quản lý chất lượng) được phép nhập khẩu phục vụ kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế không phải đăng ký lưu hành. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng mỹ phẩm.

Trong trường hợp doanh nghiệp xin đưa mỹ phẩm ra khỏi khu vực quản lý của Cửa hàng miễn thuế để tiêu thụ tại thị trường nội địa phải đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế.

Hải quan không niêm phong kho hàng, cửa hàng, không trực tiếp giám sát, không trực tiếp làm thủ tục bán hàng. Mỗi tháng một lần, Hải quan thực hiện kiểm tra chứng từ bán hàng của cửa hàng để thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Trong quá trình thanh khoản nếu xét thấy cần thiết thì Hải quan thực hiện việc kiểm tra lượng hàng tồn.

Đối với trách nhiệm của các cửa hàng, theo Quyết định 77/2004/QĐ-BTC, các cửa hàng phải bán hàng đúng thủ tục, đúng đối tượng, đúng định lượng quy định. Việc bán phải có lưu giữ hồ sơ, chứng từ bán hàng theo quy định. Mỗi tháng, cửa hàng phải làm báo cáo bán hàng gửi Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng để Hải quan kiểm tra và thanh khoản.

Ngoài ra, các cửa hàng phải có hệ thống máy tính nối mạng với Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng để truyền trực tiếp tới cơ quan Hải quan số liệu bán hàng (tên người mua hàng, số hộ chiếu hoặc số giấy thông hành, tên hàng, số lượng, trị giá), số liệu hàng tồn kho (tên hàng, mã số, số lượng, trị giá)...
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top