Thứ Hai, 1 tháng 11, 2004

Hướng dẫn tạm thời về thu tiền thuê đất

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Trong khi chưa có Nghị định quy định và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về tiền thuê đất, theo Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn tạm thời như sau:

Không áp dụng việc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đối với các hợp đồng thuê đất của tổ chức là DN trong nước, cá nhân, mà đến ngày 1/7/2004 chưa thực hiện nộp tiền thuê đất cho Nhà nước (không phân biệt hợp đồng đó có hiệu lực trước hay sau thời điểm này).

Trường hợp các hợp đồng thuê đất Nhà nước đã ký trước ngày 1/7/2004 và DN đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả trước cho một số năm (kể cả được miễn tiền thuê đất do được ưu đãi đầu tư) trước thời điểm này, thì vẫn được tiếp tục thực hiện như hiện hành (không chuyển đổi hình thức trả tiền thuê đất cho đến hết thời gian đã trả tiền thuê đất).

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Về giá tính tiền thuê đất: trường hợp thuê đất tại các địa phương, mà giá tính tiền thuê đất đang áp dụng là giá do UBND cấp tỉnh ban hành căn cứ vào Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê), thì tiếp tục áp dụng mức giá đã ký theo hợp đồng, nếu chưa quá thời hạn 5 năm hoặc áp dụng theo giá điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này (không quá 15%) nếu hợp đồng đã quá thời hạn 5 năm.

Trường hợp thuê đất tại các địa phương mà giá tính tiền thuê đất đang áp dụng là giá đất mới, do UBND cấp tỉnh ban hành, sau khi có Luật Đất đai: Đối với những hợp đồng thuê đất mà chủ đất đã nộp trước tiền thuê đất cho một số năm thì tiếp tục thực hiện theo giá đã ký theo hợp đồng cho hết thời gian còn lại đã nộp tiền thuê đất. Khi hết thời hạn, phải tính theo giá đất mới do UBND tỉnh công bố hàng năm (không giới hạn 15% và không áp dụng thời hạn nộp tiền thuê đất cho nhiều năm nữa).

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Những trường hợp hợp đồng thuê đất từ ngày 1/7/2004, áp dụng giá thuê đất theo giá đất mới do UBND tỉnh ban hành và trong hợp đồng cần ghi rõ giá thuê đất được điều chỉnh theo giá đất do tỉnh công bố hàng năm.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top