Thứ Ba, 2 tháng 11, 2004

Chưa khấu trừ 10% thuế thu nhập của cá nhân vãng lai

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành hướng dẫn thêm về biện pháp tổ chức thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp đơn vị chi trả thu nhập khi chi trả cho cá nhân vãng lai (không thuộc sự quản lý của đơn vị chi trả) có thu nhập từ các hợp đồng lao động ngắn hạn, lao động có tính thời vụ, lao động chân tay, lao động giản đơn... có thể ước tính tổng thu nhập chịu thuế không quá 60 triệu đồng/năm (bình quân dưới 5 triệu đồng/tháng) thì đơn vị chi trả phải có văn bản đề nghị để cục thuế biết, đồng thời đơn vị chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với đối tượng này.

Cục Thuế TPHCM cũng thông báo: Cục Thuế đã phát hành biên lai thuế thu nhập; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập sau khi thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân thì nộp vào tài khoản tạm thu tại Cục Thuế TP, số tài khoản đã mở là 920.03.00.00001. Riêng các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã đăng ký thuế tại các chi cục thuế quận thì liên hệ với chi cục thuế đó để biết số tài khoản tạm thu.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top