Thứ Tư, 3 tháng 11, 2004

Hướng tới mô hình thuế điện tử

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Thuế là một ngành quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào bởi cơ quan này là nơi thực hiện việc thu nguồn ngân sách cho đất nước. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện đại hóa, thuế sẽ là một trong những ngành cần phải ưu tiên để xây dựng mô hình thuế điện tử, hướng tới tích hợp vào mô hình Chính phủ điện tử chung của đất nước.

Là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, ngoài cơ quan Tổng cục Thuế, ngành thuế hiện nay có các cục thuế tại 64 tỉnh, thành phố và các chi cục tại 656 huyện, quận trong cả nước. Hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của ngành đã được trang bị hệ thống máy chủ tại từng cấp cùng với hạ tầng truyền thông của ngành tài chính.

Trong xu hướng tiến tới Chính phủ điện tử, việc xây dựng một hệ thống thuế điện tử được xem là một việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đó sẽ là một hệ thống thông tin về thuế phục vụ nội bộ và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài ngành thuế. Các dịch vụ điện tử thuế sẽ bao gồm: cung cấp thông tin tham khảo, đối thoại hỏi đáp trực tiếp, đăng ký thuế, nộp tờ khai và kê khai, nộp thuế. Với tầm quan trọng trên, để hướng tới mô hình Chính phủ điện tử, thuế điện tử sẽ phải trở thành một thành phần trong Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Tuy nhiên, việc phát triển mô hình Chính phủ điện tử ở Việt Nam lại đang gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Các cơ quan Nhà nước mạnh ai nấy xây dựng các website theo nhu cầu của mình mà chưa có sự kết nối cũng như chưa có cơ quan đầu mối. Do đó, các thông tin, dịch vụ điện tử cũng chưa thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp. Trong khi đó, Việt Nam lại đang còn thiếu một hành lang pháp lý cho các giao dịch điện tử.

Theo Phó giám đốc Trung tâm tin học-thống kê (Tổng cục Thuế), ngành thuế cần thiết phải xây dựng một lộ trình triển khai thuế điện tử trong đó bắt đầu bằng hệ thống nghiệp vụ. Trong giai đoạn đầu của lộ trình, thuế điện tử sẽ bắt đầu bằng các công việc đơn giản như tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ thuế hiện hành; hướng dẫn các thủ tục về thuế như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế...; giải đáp các vấn đề thường gặp trong lĩnh vực thuế và cung cấp các thông tin tham khảo về mã số thuế.

Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tiến tới việc cung cấp các dịch vụ trả lời về chính sách, chế độ thuế trực tiếp qua mạng Internet, dịch vụ nhận bảng kê hóa đơn điện tử, dịch vụ đăng ký thuế điện tử, dịch vụ kê khai thuế điện tử, dịch vụ nộp thuế qua mạng Internet và cuối cùng là quản lý thu thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Về tổ chức, trong quá trình tiến tới thuế điện tử, ngành này sẽ hình thành bộ máy tổ chức hỗ trợ người nộp thuế từ trung ương tới địa phương, quy định về chức năng nhiệm vụ, quy trình hoạt động. Người nộp thuế cũng sẽ được hỗ trợ thông qua nhiều hình thức khác nhau, qua hình thức thuế điện tử và thông qua việc đa dạng hóa môi trường hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và viễn thông.

Để triển khai được mô hình này, ngành thuế cũng đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông gồm một hệ thống ứng dụng thống nhất toàn ngành, đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời chính xác; nối mạng Internet với tốc độ và dung lượng cao; hệ thống thiết bị, phần mềm an toàn, bảo mật và ổn định. Ngoài ra, cũng cần phải có một đội ngũ cán bộ tin học đủ về số lượng và năng lực, đảm bảo vận hành, duy trì, bảo trì hệ thống ứng dụng.

Mô hình trên dự kiến sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn triển khai thí điểm, mô hình này sẽ được triển khai tại một số cơ quan thuế, triển khai một số dịch vụ trực tuyến và xây dựng giải pháp đóng gói triển khai. Tiếp theo, mô hình này sẽ được triển khai rộng với việc xây dựng mô hình ứng dụng xử lý tập trung tại các cục thuế tỉnh, thành phố và tổng cục thuế dựa trên hạ tầng truyền thông. Sau đó, ngành này sẽ triển khai hệ thống ứng dụng tại tất cả các cơ quan thuế trong cả nước.

Để thực hiện thành công mô hình thuế điện tử, Phó giám đốc Trung tâm tin học-thống kê Nguyễn Minh Ngọc cho rằng: trước hết cần phải có sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ và hình thành một Portal của Chính phủ. Ngoài ra, cũng cần có sự gắn kết nội dung các dịch vụ điện tử của các ngành, đơn vị; thiết lập giao dịch điện tử giữa các quốc gia, khu vưc trên thế giới và hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch điện tử của Việt Nam.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Riêng đối với ngành thuế, cần thiết phải cải cách công tác quản lý hành chính, tin học hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử với doanh nghiệp và với các cơ quan khác đồng thời tham gia đề xuất xây dựng khung pháp lý về trao đổi thông tin, giao dịch điện tử trên Internet.

Về vấn đề pháp lý đối với thuế điện tử, cần có quy định người nộp thuế phải cung cấp thông tin dạng điện tử (số hóa) và có quy định về sử dụng thông tin điện tử của các cơ quan có liên quan tới thuế. Đối với giao dịch điện tử nói chung, cần phải có hệ thống xác thực sử dụng và có môi trường thuận tiện, an toàn và đa dạng.

Theo định hướng của ngành thuế, trong khi chưa có khung pháp lý về giao dịch điện tử của Việt Nam, ngành này sẽ phát triển dịch vụ cung cấp thông tin một chiều cho người nộp thuế và người dân, thí điểm các dịch vụ trực tuyến về nộp tờ khai và nộp bảng kê hóa đơn, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xay dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật vững mạnh.

Khi đã có khung pháp lý về giao dịch điện tử, ngành thuế sẽ phát triển các dịch vụ trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, triển khai rộng các dịch vụ trực tuyến về nộp tờ khai, bản kê hóa đơn.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Bên cạnh đó, ngành này cũng sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngân hàng, kho bạc, hải quan... cải tiến phương pháp đăng ký thuế, nộp thuế qua hệ thống máy tính nối mạng đồng thời tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng đội ngũ kỹ thuật.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top