Thứ Ba, 30 tháng 11, 2004

Ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Trong hai ngày 26 và 27/11/2004, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ngành Thuế nhằm phát huy thành tích năm 2004 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2005 và 5 năm 2001 - 2005, Hội nghị vinh dự đón đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Ngân sách của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Hội nghị có sự tham của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng cục Thuế, lãnh đạo các Cục Thuế của 64 tỉnh thành và đến dự, đưa tin còn có nhiều phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng.

Tại Hội nghị đại diện Tổng cục Thuế đồng chí Nguyễn Đình Vu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã đọc báo cáo "Thực hiện nhiệm vụ năm 2004 và nhiệm vụ công tác thuế năm 2005" với một số nội dung chính như:

- Thực hiện nhiệm vụ năm 2004:

Thu ngân sách nhà nước, tổng thu nội địa ước đạt 129.400 tỷ đồng, vượt 18,9% so với dự toán pháp lệnh và tăng 21,6% so với năm trước;

Đã hoàn thành chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuế đã được Bộ Tài chính giao cho;

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm thực hiện tốt các Luật và chính sách thuế, giảm thiểu, để xóa bỏ các thủ tục không cần thiết gây phiền hà, tốn kém cản trở đối với người nộp thuế, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
- Tổng cục Thuế đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật công tác thuế năm 2004


1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu trong nước ước đạt 118,9% dự toán pháp lệnh, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu nội địa trừ dầu thô vượt 10,8% dự toán, tăng 23,8% so với 2003 - là năm có tốc độ tăng thu so với năm trước cao nhất trong 4 năm 2001-2004.


2. Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chiến lược công tác thuế và kế hoạch hiện đại hoá ngành thuế đến năm 2010, khẳng định những thành tựu của công tác thuế trong thời kỳ đổi mới, đồng thời đề ra các mục tiêu yêu cầu và chương trình cải cách hệ thống thuế đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.


3. Triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình cải cách hành chính thuế trong phạm vi cả nước như: Sửa đổi bổ sung hoàn hiện quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh; Triển khai mạng lưới tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trên toàn quốc; Tăng cường các hoạt động tôn vinh và đối thoại với doanh nghiệp; Bỏ thông báo thuế GTGT, TNDN, TTĐB trong toàn quốc; Cải cách các thủ tục cấp mã số thuế, mua hoá đơn ... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


4. Thực hiện tốt chủ trương thí điểm cơ chế doanh nghiệp tư kê khai, tự nộp thuế, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước.


5. Có qui chế phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế với hải quan và kho bạc nhà nước trong việc quản lý thu thuế, giảm phiền hà cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.


6. Mở trang thông tin điện tử ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp truy cập nắm bắt nhanh các thông tin về chính sách thuế, các thủ tục kê khai nộp thuế và các chính sách chế độ liên quan khác.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
7. Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành thuế theo Quyết định số 218/2113/QĐ-CP ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã tính giảm 1.166 đầu mối công tác, 1.105 cán bộ lãnh đạo cơ sở và 1.177 biên chế, tạo điều kiện để hiện đại hoá nâng cao năng lực quản lý thuế.


8. Ngành thuế vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quí do đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cũng trong năm nay, ngành thuế có 98 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương ghi nhận thành tích của đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ đổi mới.


9. Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế vinh dự nhận cờ thi đua của Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.


10. Với nhiều hành động thiết thực giàu ý nghĩa, toàn ngành thuế đã vận động CBCC đóng góp bằng tiền lương được 936.987.000 đồng vào các quĩ từ thiện, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện các mục tiêu cao cả của quốc gia.

- Mục tiêu cụ thể về quản lý thuế năm 2005 của toàn ngành thuế

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, toàn ngành thuế phải phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:


1. Nhiệm vụ thu NSNN: Phấn đấu thực hiện dự toán thu 2005 vượt ít nhất 5% dự toán tổng thu nội địa (trừ dầu) trở lên. Chi tiêu thu tiền sử dụng đất chỉ tính vượt 5%, không lấy tăng thu tiền sử dụng đất để bù các khoản hụt khác.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
2. Về quản lý thuế:

a. 100% ĐTNT được cấp mã số thuế theo đúng qui định hiện hành.

b. 100% ĐTNT được bán hoá đơn theo đúng qui định hiện hành.

c. 100% doanh nghiệp, các tổ chức, hộ kinh doanh cố định được đưa vào diện quản lý thu thuế.

d. 100% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế đúng hạn qui định.

đ. Ít nhất 90% số đơn vị lập Tờ kai thuế kê khai đúng số thuế phải nộp lần đầu.

e. Xác định tổng số nợ thuế, trong đó phân tích: Nợ khả thi, nợ khó đòi và nợ không đòi được.

Quản lý nợ thuế theo các loại:

- Đến 31/12/2005, giảm ít nhất 20% tổng số dư nợ thuế luỹ kế so với 31/12/2004.

- Đối với nợ khả thi: Thu được ít nhất 50% số nợ có đến 31/12/2004.

g. 100% các trường hợp miễn, giảm thuế đúng quy định hiện hành.

h. 100% các trường hợp hoàn thuế được giải quyết đúng quy định hiện hành.

3. Về Công tác Thanh tra:

a. Ở các thành phố, tỉnh lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh tối thiểu 20%, các địa phương khác tối thiểu 30% tổng số đối tượng nộp thuế được thanh tra, kiểm tra. Thanh tra, kiểm tra phải đúng các đối tượng có hành vi gian lận thuế.

b. Không có trường hợp thanh tra, kiểm tra nào vượt quá hạn quy định do lỗi của cơ quan thuế.

c. 100% đơn khiếu nại về thuế được giải quyết đúng qui định.

4. Về Công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ đối tượng nộp thuế:

a. Tổ chức đối thoại với ĐTNT: Ở Cục thuế, Chi cục thuế mỗi quí ít nhất 1 lần, Tổng cục Thuế ít nhất 6 tháng 1 lần. Nội dung, trình tự thực hiện theo đúng qui chế của Bộ Tài chính.

b. 100% DN, hộ kinh doanh mới thành lập được hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
c. 100% các vướng mắc của doanh nghiệp, hộ được trả lời đúng chính sách, đúng thời gian qui định.

5. Về công tác Tổ chức cán bộ - Đào tạo:

a. Ít nhất 30% tổng số cán bộ được kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Không có cán bộ vi phạm pháp luật thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. 100% cán bộ thuế được bồi dưỡng các qui trình quản lý thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp.

d. Ít nhất 30% cán bộ quản lý trực tiếp thu thuế, quản lý địa bàn được luân phiên, luân chuyển.

6. Công khai thủ tục hành chính thuế:

100% cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai các yêu cầu về hồ sơ, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính ở nơi thuận tiện cho người nộp thuế biết.

- Đăng ký mã số thuế

- Mua hoá đơn

- Kê khai các khoản thu về đất đai, lệ phí trước bạ

- Miễn, giảm thuế

- Hoàn thuế

- Giải quyết khiếu nại tố cáo

- Công khai mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

7. Cơ quan thuế cấp trên phải tổ chức kiểm tra ít nhất 20% các cơ quan thuế cấp dưới trong việc thực hiện về công tác quản lý thuế nói chung, quản lý nội bộ và các mục tiêu nêu trên.

8. 100% cơ quan thuế thực hiện chế độ báo cáo theo đúng qui đinh hiện hành.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Tại Hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng và Thứ trưởng Trương Chí Trung đã trao bằng khen cho 61 Cục Thuế đã có thành tích thu NSNN năm 2004 và phát biểu ý kiến chỉ đạo .


Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh... ngành Thuế cả nước nhất định hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng Chí Nguyễn Đình Vu thay mặt Tổng Cục Thuế cảm ơn các quí vị đại biểu đã đến dự Hội nghị.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top