Thứ Năm, 2 tháng 12, 2004

NĂM 2005: Ngành Tài chính tập trung cải cách mạnh ở cấp cơ sở

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại buổi làm việc với đại diện Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về nội dung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan ngày 17-11 vừa qua.

Theo Thứ trưởng Trương Chí Trung, một trong những nhiệm vụ được coi là trọng tâm của công tác cải cách hành chính ngành Tài chính năm 2005 là việc chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cấp thực thi, thừa hành. Theo đánh giá của nhiều cấp, ngành, doanh nghiệp thì qua quá trình cải cách, đến nay cơ chế chính sách và tổ chức chỉ đạo của ngành Tài chính đã bảo đảm rõ ràng, thuận lợi nhưng việc thực hiện ở cấp cơ sở còn có hiện tượng phiền hà, cá biệt có trường hợp làm sai chế độ, chính sách. Thực trạng này xuất phát một phần từ nguyên nhân trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ thừa hành còn yếu. Vì vậy, ngành Tài chính xác định, trong năm 2005 tập trung chỉ đạo cải cách mạnh trong khâu tổ chức thực hiện tại các Cục, Chi cục Thuế, Hải quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong thực thi chính sách trên cơ sở tiếp tục xây dựng và cải tiến các quy trình, thủ tục quản lý. Mở rộng diện áp dụng cơ chế hậu kiểm, cơ chế tự khai, tự nộp thuế, bảo đảm thông thoáng, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Trong đó, quy định và công khai các bước công việc, cụ thể hơn trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong giải quyết công việc. Xác định rõ thời gian giải quyết cho từng công việc trong mỗi khâu quản lý và quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong mỗi đơn vị. Tăng cường kỷ luật và quy chế công tác, tiếp tục sắp xếp lại bộ máy để phục vụ hiệu qủa cho công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế và người khai hải quan.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một cách căn bản Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Hải quan để áp dụng các quy trình thủ tục đơn giản, thông thoáng, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, phù hợp với tập quán và các cam kết quốc tế theo lộ trình hội nhập.

Tiếp tục cải cách quy trình, thủ tục quản lý thuế, hải quan: Trên cơ sở nghiên cứu trình Quốc hội ban hành sửa đổi các Luật nêu trên, ngành Tài chính tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện các quy định trong thời gian qua để ban hành các quy chế áp dụng thống nhất trong toàn ngành như: Quy chế đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế; Quy chế khai hải quan, thông quan hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quy trình quản lý mã số thuế, hoá đơn, tờ khai thuế, bao gồm cả khai điện tử; Quy trình khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, cưỡng chế thuế và bồi thường thiệt hại cho đối tượng nộp thuế; Quy trình thủ tục kiểm tra sau thông quan; Quy chế thanh tra, kiểm tra thuế; Tổ chức theo dõi nộp thuế, nợ đọng, xử lý cưỡng chế thuế. Củng cố bộ phận phân tích, phân loại phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan...

Cần sự cải cách đồng bộ của các cấp, ngành

Công tác thuế, hải quan liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước, đến nhiều cơ quan ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, theo Thứ trưởng Trương Chí Trung, cải cách thuế, hải quan chỉ có thể đạt được mục tiêu, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ khi các lĩnh vực có liên quan được cải cách đồng bộ. Ngành Tài chính đề xuất và kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc cụ thể:

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Trình Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác xem xét những quy định về thuế ghi trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khác (các Luật, Nghị định thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông, thủy sản, đất đai...) để sửa đổi, bổ sung cho khớp với những quy định trong các Luật, Pháp lệnh về thuế. Trước mắt đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cho sửa ngay trong năm 2005 các quy định pháp luật đang gây chồng chéo, cản trở cải cách hành chính thuế, hải quan. Đây cũng chính là một nguyên nhân gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành.

Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ phê duyệt đề án hiện đại hóa ngành Hải quan, đề án triển khai thực hiện chiến lược cải cách tổng thể hệ thống chính sách thuế đến năm 2010, làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập trong thời gian tới. Ngoài nguồn lực của ngành đã được NSNN bố trí trong dự toán hàng năm, trình Chính phủ cho phép huy động các nguồn lực từ bên ngoài như kêu gọi tài trợ qua các dự án ODA, tạo cơ chế kêu gọi tài trợ từ các tổ chức quốc tế.

Phương thức quản lý thuế, hải quan được cải cách theo hướng áp dụng công nghệ quản lý rủi ro, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm nên cơ quan thuế, hải quan cũng cần có thẩm quyền đủ mạnh trong quá trình giám sát, xử lý để đảm bảo tính răn đe. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Bộ Tài chính trình Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo phân cấp rõ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; quy định cho cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan có thêm quyền điều tra khởi tố đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, hải quan...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban CĐCCHC Trần Xuân Giá, và Tổng Thư ký Ban CĐCCHC Thang Văn Phúc cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với những đề xuất của Bộ Tài chính. Đồng chí Trần Xuân Giá nhấn mạnh: Vấn đề cốt lõi để giải quyết triệt để những hiện tượng tiêu cực trong quản lý thuế, hải quan là phải đẩy mạnh hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý. Đây là nội dung cần được đặc biệt ưu tiên đầu tư. Và song song với ngành Tài chính, các ngành khác cũng phải nhanh chóng cải cách mới tạo được sự chuyển biến đồng bộ và hiệu qủa. Nhất trí với việc cần tăng thêm quyền năng cho cơ quan thuế, hải quan trong xử lý các sai phạm nhằm đảm bảo công tác quản lý rủi ro, tạo thuận lợi, thông thoáng cho đối tượng thực hiện tốt pháp luật nhưng có biện pháp nghiêm trị đối với đối tượng vi phạm.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top