Thứ Năm, 2 tháng 12, 2004

Thuế thu nhập cá nhân bỏ sót... các đại lý!

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục Thuế cho biết Bộ Tài chính đã có công văn xác định các cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý bưu điện, đại lý mỹ phẩm, đại lý dược… nếu không có đăng ký kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay vì nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức chỉ có 5% như hiện nay.

Chia ra hai trường hợp: cá nhân có hợp đồng đại lý ổn định thì nộp thuế theo biểu thuế TNCN lũy tiến; nếu làm cho nhiều đại lý hoặc có hợp đồng làm thêm đại lý thì cơ sở chi trả phải tạm khấu trừ 10% đối với khoản chi trả trên 500.000 đồng/lần trở lên. Qui định này áp dụng từ 1/1/2005.

Khi ban hành các qui định hướng dẫn thuế TNCN, Bộ Tài chính đã để sót các trường hợp có thu nhập từ hoạt động làm đại lý. Trong khi số cá nhân làm đại lý rất lớn, nhất là đại lý bảo hiểm, chỉ riêng một công ty bảo hiểm nhân thọ cũng đã có trên 40.000 người làm đại lý bảo hiểm.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top