Thứ Năm, 2 tháng 12, 2004

Tổ chức đầu tư trái phiếu phải đóng thuế 20%

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Các tổ chức đầu tư chứng khoán ở Việt Nam có lợi nhuận từ việc bán trái phiếu phải chịu mức thuế 20%, được gọi là thuế thu nhập DN.

Thông tư Bộ Tài chính vừa ban hành hôm 29/11 quy định như vậy. Đối với những loại trái phiếu thuộc diện miễn thuế thì tổ chức đầu tư chứng khoán không phải chịu thuế này.

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với tổ chức đầu tư chứng khoán và quyết toán thuế với cơ quan thuế. Các cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi trái phiếu.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Hiện nay, tham gia vào hoạt động mua bán trái phiếu niêm yết cũng như chưa niêm yết nhiều nhất là các ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm. Trái phiếu được phát hành phần lớn thông qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM.


Trái phiếu phần lớn được phát hành bởi Chính phủ, kho bạc, ngân hàng, Tổng công ty... Hiện trên thị trường chứng khoán có khoảng 18 loại trái phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ và ngân hàng với tổng giá trị khoảng 17.000 tỷ đồng, bên cạnh khoảng 24 loại cổ phiếu với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top