Thứ Tư, 29 tháng 12, 2004

Doanh nghiệp phần mềm sẽ được nhận nhiều ưu đãi thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm. Những ưu đãi này tập trung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu và thuế thu nhập cá nhân.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong vòng 15 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp phần mềm có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ như sản xuất, lắp ráp máy tính, thiết bị điện tử, kinh doanh máy móc thiết bị..., phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm để xác định số thuế thu nhập của hoạt động doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Về thuế giá trị gia tăng, các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt Nam thuộc diện không chịu thuế. Doanh nghiệp phần mềm khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ nêu trên cho các đối tượng để tiêu dùng tại Việt Nam thì không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng và không được khấu trừ hoặc hoàn thuế đã nộp ở đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm tại Việt Nam. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí hợp lý.

Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%. Số thuế đã nộp đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để sản xuất ra sản phẩm phần mềm và cung cấp dịch vụ phần mềm xuất khẩu được tính khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Về thuế xuất nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được. Để được miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất phần mềm loại trên, doanh nghiệp phải cung cấp các hồ sơ kê khai hàng nhập khẩu theo quy định và danh mục nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm phần mềm.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu loại trong nước chưa sản xuất được dùng để sản xuất sản phẩm phần mềm được miễn thuế nhập khẩu thì cũng được miễn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Sản phẩm phần mềm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top