Thứ Hai, 13 tháng 12, 2004

Sắp ban hành và sửa đổi nhiều sắc thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Sắp tới Tổng cục Thuế sẽ ban hành mới một số loại thuế mới như: Thuế bảo vệ môi trường; Thuế tài sản; Thuế sử dụng đất; đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung đồng bộ các sắc thuế hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Tổng cục phó Tổng cục Thuế Việt Nam đã cho biết như vậy, khi công bố Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam từ nay đến năm 2010.

Theo chiến lược này, ngành thuế sẽ có nhiều đổi mới đáng chú ý như ban hành mới 3 sắc thuế nói trên; đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung đồng bộ các sắc thuế hiện hành; sắp xếp lại các khoản phí, lệ phí, đổi mới nhiều khâu trong nghiệp vụ quản lý thuế...

Áp dụng một mức thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng thời gian tới sẽ giảm bớt số nhóm hàng hoá dịch vụ không chịu thuế; áp dụng một mức thuế suất để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế và đơn giản trong việc tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ; hoàn thiện phương pháp tính thuế, xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng để thực hiện một phương pháp tính thuế khấu trừ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ mở rộng các đối tượng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cho phù hợp với mục tiêu điều tiết thu nhập và hướng dẫn tiêu dùng. Thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu để đảm bảo, công bằng bình đẳng về nghĩa vụ thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ tập trung khuyến khích tối đa xuất khẩu; sửa đổi các quy định về thuế suất, giá tính thuế, thời hạn nộp thuế để thực hiện cam kết và thông lệ quốc tế; sửa đổi quy trình, thủ tục thu nộp thuế cho phù hợp với Luật Hải quan, góp phần tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu theo cam kết quốc tế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm mức thuế suất, giảm diện miễn, giảm thuế; thống nhất mức thuế suất và ưu đãi thuế giữa các thành phần kinh tế để khuyến khích đầu tư và đảm bảo bình đẳng trong cạnh tranh. Ngành thuế cũng sẽ ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân để thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thu hẹp sự khác biệt giữa đối tượng nộp thuế là người Việt Nam và người nước ngoài. Đồng thời mở rộng đối tượng chịu thuế và đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên.

Bà Cúc cho biết, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường sắp tới cũng sẽ phải chịu thuế. Căn cứ tính mức thuế này được xác định phù hợp với từng loại hàng hoá, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường. Nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường chỉ dành để dùng cho bảo vệ môi trường, không dùng cho việc khác. Thuế tài sản ban hành theo hướng mở rộng tài sản phải chịu thuế để bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Các khoản phí, lệ phí sẽ được sắp xếp lại theo hướng tiếp tục rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các loại phí, lệ phí không hợp lý, gây phiền hà cho sản xuất và đời sống. Các loại phí thu do cung cấp dịch vụ công sẽ chuyển dần sang giá dịch vụ, các loại phí mang tích chất thuế chuyển thành thuế. Thống nhất mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện công bằng xã hội.

2007, cả nước sẽ áp dụng tự khai - tự nộp thuế

Theo lộ trình, năm 2004 sẽ thí điểm cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại TP.HCM và tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2007 sẽ mở rộng áp dụng cơ chế tự khai - tự nộp thuế trên phạm vi toàn quốc.

Trước năm 2010, ngành thuế sẽ xây dựng trung tâm hỗ trợ đối tượng nộp thuế (call-centre) nhằm hỗ trợ các đối tượng phải nộp thuế về thủ tục, tư vấn... Dự kiến, trước năm 2007, sẽ hoàn thiện các quy trình quản lý thuế theo tiêu chuẩn của cơ chế tự khai - tự nộp thuế. Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro, phân loại DN để lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra (2004-2006); Xây dựng sổ tay nghiệp vụ của các chức năng quản lý thuế (2004-2006).

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Tổng cục Thuế sẽ kết nối mạng với các cơ quan có liên quan, xây dựng hệ thống ứng dụng hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế trước năm 2008. Bà Cúc cũng cho biết, ngành thuế đặt ra mục tiêu sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế qua mạng, xây dựng hệ thống ứng dụng kê khai, đăng ký thuế và tự khai thuế, tự tính thuế qua mạng máy tính vào năm 2008; Mở rộng uỷ nhiệm thu đối với một số loại thu gắn với địa phương xã, phường và với cơ quan, tổ chức chi trả nguồn thu nhập để đảm bảo chống thất thu.

Ban hành Luật quản lý thuế

Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý thu thuế, Chính phủ sẽ ban hành Luật quản lý thuế nhằm quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan và bổ sung quyền cưỡng chế thuế, điều tra khởi tố các vụ vi phạm về thuế.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam từ nay đến năm 2010 cũng đặt ra mục tiêu: Các chính sách thuế phải huy động đầy đủ các nguồn thu vào Ngân sách Nhà nước, đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên của Nhà nước và giành một phần cho tích luỹ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Thực hiện tỷ lệ động viên thuế và phí vào Ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm 20%-21% GDP. Thực hiện hệ thống phục vụ đối tượng nộp thuế có chất lượng cao theo mô hình "một cửa", giảm chi phí cho cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế. Xây dựng các quy trình, thủ tục quản lý thuế đơn giản, minh bạch.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top