Thứ Năm, 9 tháng 12, 2004

Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên thu nhập quốc dân, nguồn lực tài chính; góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung cải cách hệ thống chính sách thuế gồm: ban hành mới các sắc thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài sản, thuế sử dụng đất và sửa đổi, bổ sung đồng bộ các sắc thuế hiện hành.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Quyết định nêu nội dung, lộ trình cải cách một số sắc thuế chủ yếu: thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên; thuế bảo vệ môi trường; thuế tài sản./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top