Thứ Hai, 20 tháng 12, 2004

Khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 4087/TCT/TNCN hướng dẫn về cách thức thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở các đơn vị sự nghiệp có thu.


Theo đó, các cơ quan chi trả thu nhập hoạt động trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ và môi trường, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Sự nghiệp kinh tế, Dịch vụ việc làm... cần thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nếu nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn bị phạt 0,1% số tiền nộp chậm. Thuộc diện trên còn có các dự án phát triển của các bộ, sở, ban, ngành cũng như các trường, viện.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Thời gian qua, nhiều đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện các chế độ khoán biên chế và chi phí quản lý cũng như chế độ tài chính khi tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển, nên đã có cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế. Ngoài ra, các đơn vị này cũng có các khoản chi trả cho các cá nhân bên ngoài không thuộc quỹ lương của đơn vị. Theo quy định tại công văn nói trên, đối với những khoản chi trả này, các đơn vị chi trả có trách nhiệm khấu trừ thuế 10% trước khi chi trả.

\nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top