Thứ Tư, 8 tháng 12, 2004

Hướng dẫn thực hiện chuyển lỗ khi sáp nhập doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục Thuế vừa có công văn 3961 TCT/ĐTNN hướng dẫn thực hiện việc chuyển lỗ khi sáp nhập doanh nghiệp.


Theo đó, căn cứ điểm 1, mục IV, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính: cơ sở kinh doanh khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi trên. Số lỗ của các doanh nghiệp phát sinh trước khi sáp nhập, chia tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ không quá 5 năm./.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top