Thứ Tư, 29 tháng 12, 2004

Quy định mới về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Ngoài việc bãi bỏ thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn có thể được tạm chuyển khoản lợi nhuận của mình sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đó là nội dung mới của Thông tư số 124/2004/TT-BTC mà Bộ Tài chính mới ban hành. Theo đó, số lợi nhuận nhà đầu tư có thể tạm chuyển là số lợi nhuận được chia trên cơ sở báo cáo tài chính hàng quý hoặc 6 tháng của doanh nghiệp, tương ứng số lợi nhuận khi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã trừ đi số lợi nhuận tái đầu tư, chi tiêu, tiêu dùng khác.

Nếu đến cuối năm, so sánh số lợi nhuận tạm chuyển và chi tiêu này lớn hơn số lợi nhuận được chia của cả năm thì nhà đầu tư phải trừ vào số lợi nhuận được chuyển vào các kỳ tiếp theo.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top