Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2005

Áp giá cũ cho hồ sơ đất trước 2005

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Tổng cục phó Tổng cục Thuế Phạm Duy Khương vừa có công điện khẩn gửi Cục thuế TP HCM, trong đó nêu rõ sẽ tiếp tục áp dụng giá đất cũ cho đến hết 31/12/2005 đối với những hồ sơ đất hoàn tất trước 31/12/2004 nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.

Đối tượng của quy định trên bao gồm tất cả các hồ sơ gia đình, cá nhân được giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đề nghị hợp thức hoá quyền sử dụng đất đã thực hiện trước ngày 31/12/2004 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Theo ông Phạm Duy Khương, trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất theo mức cũ, tới đây mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp thêm. Trường hợp đã giao đất trước 1/1/2005 nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, nay mới làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất thì dù nộp ở thời điểm nào, trước hoặc sau ngày 1/1/2005 vẫn được nộp theo khung giá cũ. Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên giấy còn ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì vẫn được nộp theo giá cũ. Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi số tiền nợ thì khi nộp vẫn được tính theo khung giá ở thời điểm cấp giấy... Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này có một năm, hạn chót là 31/12/2005, để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính. Từ 1/1/2006, nếu chưa hoàn tất thì phải chuyển qua khung giá đất mới.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top