Thứ Hai, 31 tháng 1, 2005

Những giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Năm 2005 ngành Thuế TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ thu (dự toán pháp lệnh) là 25.402 tỷ đồng, nhiệm vụ phấn đấu tăng thu ít nhất là 5% so với dự toán pháp lệnh. Theo tinh thần đó, ngành Thuế Hà Nội đã đề ra 8 mục tiêu và 4 giải pháp lớn và giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Cụ thể như: Toàn ngành phấn đấu thực hiện vượt ít nhất 5% dự toán. Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất (SDĐ) chỉ tính vượt 5%, không lấy tăng thu tiền SDĐ để bù các khoản hụt thu khác. 100% đối tượng nộp thuế (ĐTNT) được cấp mã số, được bán hoá đơn theo đúng quy định hiện hành và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cố định được đưa vào diện quản lý thu thuế cùng với nộp tờ khai thuế đúng thời hạn quy định. ít nhất 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai đúng số thuế phải nộp và xác định tổng số nợ thuế. Các trường hợp miễn, giảm thuế và trường hợp hoàn thuế được giải quyết đúng quy định hiện hành.

Các phòng thu thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục Thuế quận/huyện trực thuộc thực hiện thanh tra kiểm tra ít nhất đối với 40% số ĐTNT do đơn vị mình quản lý. Các Phòng thanh tra thực hiện thanh tra ít nhất là 10% số ĐTNT trên toàn địa bàn. Thanh tra kiểm tra phải đúng các đối tượng có hành vi gian lận thuế; thực hiện thanh tra ít nhất đối với 50% chi cục thuế quận/huyện trực thuộc. Các Chi cục Thuế tự tổ chức kiểm tra nội bộ ít nhất đối với 30% tổ, đội thuế. 100% đơn khiếu nại về thuế được giải quyết đúng quy định.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tổ chức đối thoại với ĐTNT ít nhất mỗi quý 1 lần tại Văn phòng Cục, tại Chi cục Thuế theo đúng nội dung, trình tự được quy định tại quy chế của Bộ Tài chính. 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập được hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế cũng như vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được trả lời đúng chính sách, đúng thời gian quy định. Tất cả cán bộ thuế được bồi dưỡng các quy trình quản lý thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp. ít nhất 30% cán bộ quản lý trực tiếp thu thuế, quản lý địa bàn được luân phiên, luân chuyển. Các nội dung công việc chủ yếu của công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định. Cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai các yêu cầu về hồ sơ, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính ở nơi thuận tiện để người nộp thuế biết như: Đăng ký mã số thuế; mua hoá đơn; kê khai các khoản thu về đất đai, lệ phí trước bạ; miễn, giảm thuế; hoàn thuế; giải quyết khiếu nại tố cáo; công khai mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh và đối với loại hình kinh doanh nhà hàng, khách sạn khu vực... Cơ quan thuế cấp trên phải tổ chức kiểm tra ít nhất 50% cơ quan thuế cấp dưới trong việc thực hiện công tác quản lý thuế nói chung và các mục tiêu nêu trên. Đặc biệt ngành Thuế đã đề ra các giải pháp lớn mang tính quyết định hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách hành chính; quản lý thuế ngoài quốc doanh mà trọng điểm là quản lý thuế các doanh nghiệp dân doanh; quản lý, đôn đốc, thu hồi nợ đọng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bên cạnh đó, ngành Thuế yêu cầu các phòng, các Chi cục Thuế tập trung tổ chức thực hiện tốt các giải pháp lớn như: Căn cứ dự toán thu, các Chi cục Thuế tham mưu cho UBND quận/huyện giao cho các xã, phường, thị trấn thực hiện bảo đảm tổng thu NSNN giao cho các đơn vị tối thiểu phải bằng dự toán. Các Phòng, các Chi cục Thuế căn cứ vào nhiệm vụ được giao, ngay trong những tháng đầu năm 2005 đã thực hiện đăng ký phấn đấu cao tăng ít nhất là 6% so với dự toán pháp lệnh. Triển khai rà soát toàn bộ các thủ tục, quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp, kiên quyết xoá bỏ những rào cản gây khó khăn hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top