Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2005

Ngành Thuế quán triệt nội dung chương trình cải cách đến 2010

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toánGiao ước thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ 2005

Công khai hoá thủ tục hành chính thuế

Trong hai ngày 24 và 25/2/2005, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị quán triệt nội dung chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và lễ giao ước thi đua, cam kết hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2005. Hội nghị quán triệt nội dung Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010; góp ý vào dự thảo chương trình cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành Thuế đến 2010; hướng dẫn triển khai công tác quản lý thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; thảo luận mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế của Cục Thuế theo chức năng, các biện pháp ngăn chặn hành vi tiêu cực trong công tác quản lý thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thực hiện nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2005 về cải cách hành chính trong năm 2005 (các quy định về các thủ tục, giấy tờ cần có đối với từng loại công việc phải được công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nơi công sở...), Tổng cục Thuế đã bắt đầu tiến hành việc công khai hoá các thủ tục hành chính thuế. Cụ thể đã liên hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện việc công khai thủ tục về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; miễn, giảm thuế và hoàn thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế đối với một số mô hình thí điểm hiện đang thực hiện (như: DN tự khai, tự tính, tự nộp thuế...). Hiện tại Tổng cục Thuế công khai 9 loại thủ tục hành chính thuế là: Thủ tục hồ sơ đăng ký thuế; Thủ tục mua hoá đơn; Thủ tục về kê khai, nộp lệ phí trước bạ; Thủ tục kê khai, nộp và chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất; Thủ tục về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế và hoàn thuế Thu nhập doanh nghiệp; thủ tục về thanh tra, kiểm tra; quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; Thủ tục về kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế; Thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, quyết toán thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. (TBTCVN sẽ đăng các thủ tục này trên các số báo tới).

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top