Thứ Ba, 1 tháng 3, 2005

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Tổng cục Thuế vừa ban hành qui trình thoái trả thuế thu nhập cá nhân, trong đó cơ quan thuế phải thoái trả tiền thuế trong 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh hoặc 45 ngày nếu cần phải xác minh.

Nếu trả chậm hơn thời hạn qui định mà lỗi do cơ quan thuế thì cơ quan thuế phải trả thêm khoản tiền lãi với lãi suất của ngân hàng thương mại.

Có năm trường hợp được thoái trả tiền thuế: cá nhân có số thuế tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp; cá nhân rời khỏi Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động trước 31/12; cá nhân hành nghề tự do đăng ký nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế; cá nhân đã nộp hồ sơ và đủ điều kiện hoàn thuế thoái trả tiền thuế từ 2003 trở về trước nhưng chưa được trả; các trường hợp khác được cơ quan thẩm quyền thoái trả tiền thuế...
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top