Thứ Năm, 24 tháng 3, 2005

Công tác chống thất thu thuế ở Điện Biên: Cái “được lớn” là nhận thức của DN

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Theo số liệu thống kê, năm 2004 toàn ngành Thuế Điện Biên thu đạt khoảng 75,2 tỷ đồng, bằng 138% so với kế hoạch pháp lệnh, bằng 123% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Phạm Xuân Nam - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên thì đạt được kết quả xuất sắc như vậy là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo Cục Thuế và sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thuế và đặc biệt là công tác thanh tra kiểm tra của Phòng Thanh tra đã hoạt động tốt với phương châm “chống thất thu thuế thông qua thanh kiểm tra” tạo được sự minh bạch, tính công bằng và sự tin tưởng giữa các công ty, các doanh nghiệp.

Ông Nam cũng cho biết đối tượng nộp thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên tương đối phức tạp. Ngoài đối tượng nộp thuế đóng trên địa bàn là 45 doanh nghiệp Nhà nước và gần 200 doanh nghiệp dân doanh, hàng năm còn phát sinh thêm từ 10 - 15 đơn vị khác thuộc các tỉnh ngoài tham gia kinh doanh đóng thuế. Các doanh nghiệp này thường có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn trên địa bàn, trụ sở và địa điểm không ổn định, chủ yếu là tham gia vào hoạt động xây dựng cơ bản thuộc các nguồn vốn không qua kho bạc quản lý nên việc chấp hành về thuế còn nhiều mặt hạn chế. Với các doanh nghiệp tư nhân, phần lớn hạch toán, kế toán phải thuê mướn hoặc chỉ hoạt động tạm thời không ổn định cho nên việc kê khai quyết toán thuế hàng năm vẫn chưa kịp thời đầy đủ. Ngoài ra, phần lớn đội ngũ cán bộ, công nhân chưa qua đào tạo nên việc chấp hành phấp luật về thuế cũng như pháp luật kế toán còn nhiều hạn chế, dẫn tới việc kê khai quyết toán thuế thiếu doanh thu hoặc tăng chi phí không hợp lý vẫn còn tồn tại ở một số doanh nghiệp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, đòi hỏi công tác thanh kiểm tra phải được chú ý tăng cường, đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đã triển khai cải cách đổi mới quy trình tự tính tự khai, tự chịu trách nhiệm của các đối tượng nộp thuế. Theo ông Nam, để làm tốt công tác chống thất thu thuế cũng như việc triển khai pháp luật về thuế... thành ý thức chung của mọi tổ chức, cá nhân thì phải có sự phối hợp chặt chẽ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh... Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm phòng thanh tra xử lý thuế đã lên kế hoạch tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, không để trường hợp hai đối tượng cùng quy mô sản xuất kinh doanh, cùng ngành nghề kinh doanh, cùng doanh thu như nhau mà số thuế nộp lại khác nhau. Đồng thời, tập trung kiểm tra phân tích các đối tượng kinh doanh có quy mô lớn, có doanh số cao, có số thuế nộp lớn, các đối tượng thường xuyên có sai phạm trong việc kê khai trốn thuế và có những dấu hiệu bất thường như luôn khai báo lỗ, âm thuế GTGT triền miên mà lại không có đề nghị cơ quan hoàn thuế. Ngoài ra, kiểm tra triệt để việc lợi dụng sơ hở trong chính sách thuế để lách luật trốn thuế. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức, biện pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan điều tra xác định đúng thu nhập chịu thuế, xác minh thực tế nhằm phát hiện những hành vi trốn thuế. Có thể nói, từ việc kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp này mà phát hiện ra việc trốn thuế của các doanh nghiệp khác thông qua việc đối chiếu đầu vào hoá đơn của doanh nghiệp này là đầu ra của của doanh nghiệp khác về hoá đơn chứng từ bất hợp lý. Cụ thể, năm 2004, qua kiểm tra sử dụng hoá đơn của Công ty TNHH chè Duy Phong, ngành Thuế đã thu trên 100 triệu tiền thuế kê khai trốn doanh thu so với thực tế bên mua thanh toán... Nhờ có những biện pháp hữu hiệu, công tác chống thất thu thuế đã làm tăng thu cho ngân sách địa phương hàng năm từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế, ngành Thuế Điện Biên sẽ chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến mọi tổ chức kinh tế, mọi người dân, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích yêu cầu lợi ích của chính sách thuế đối với hoạt động xản xuất kinh doanh, với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân dân, các hộ kinh doanh nắm và hiểu được quy trình thu thuế của cơ quan thuế và quy trình nộp thuế của mình, để họ tự giác chấp hành luật thuế và giám sát thực hiện pháp luật thuế của cơ quan thuế. Đồng thời Cục Thuế tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo lộ trình của Tổng cục thuế và Cục thuế đã xây dựng, cải tiến hành thu, trước hết là tổ chức thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ hành thu, nâng cao chất lượng thu ngân sách. Cùng với những biện pháp trên, công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và xâm tiêu tiền thuế, chống các hiện tượng tiêu cực trong quản lý thuế, hạn chế nợ đọng thuế; Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong ngành Thuế cũng sẽ được tăng cường.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top