Thứ Ba, 29 tháng 3, 2005

Quảng Ninh sau một năm thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế: Ý thức, trách nhiệm của DN được nâng lên

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Năm 2004 tỉnh Quảng Ninh với 124 doanh nghiệp trên địa bàn được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chọn làm điểm triển khai thí điểm cơ chế sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế trong lộ trình thực hiện chương trình cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế đến năm 2010 đã được Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ngành thuế tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước do đó năm 2004 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, thu 1.669 tỷ đồng, đạt 135% dự toán, bằng 134% cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2004 cả tỉnh Quảng Ninh có 89 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); 131 chi nhánh; 41 doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước; 116 đơn vị sự nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế và 1.694 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký tại Cục thuế Quảng Ninh. Tổng số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Quảng Ninh là 59 dự án. Thực hiện triển khai thí điểm, ngay từ đầu năm 2004, các Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB được Cục thuế Quảng Ninh tổ chức tập hu n và hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về chính sách thuế. Mặt khác, cơ quan thuế đã có những thay đổi căn bản trong quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ kịp thời, đúc rút những tồn tại, phân tích tổng hợp thành những chuyên đề phổ biến tới doanh nghiệp.

Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, sau một năm triển khai thực hiện thí điểm, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh việc chấp hành về tự kê khai, tự tính thuế và nộp thuế đã đi vào nề nếp, chất lượng kê khai đã từng bước được nâng lên, số thuế phát sinh hàng tháng nộp tương đối đều đặn, tỷ lệ nợ đọng thuế đã giảm đáng kể. Công tác kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế tại các doanh nghiệp của cơ quan thuế cho thấy các số liệu quyết toán tương đối sát thực, phản ánh đúng kết quả sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện được tính trung thực cũng như tinh thần trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về báo cáo quyết toán của đơn vị mình. Tổng thu của các doanh nghiệp trên địa bàn là 832 tỷ đồng, bằng 149% cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ quan thuế thực hiện bước cải cách thủ tục hành chính, bộ máy quản lý thuế được sắp xếp và hoạt động theo chức năng chuyên sâu, tạo điều kiện chuyên môn hoá đối với từng cán bộ, khắc phục được tình trạng chồng chéo trong các khâu quản lý thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Quảng Ninh là DNNN với nhiệm vụ được giao là tổ chức kinh doanh XSKT trên địa bàn toàn tỉnh. Theo công ty, sau một năm thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, công ty tự thấy trách nhiệm của mình với việc kê khai và nộp thuế được nâng lên, khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cơ quan thuế. Vai trò, ý thức và tính chủ động trong công việc của cán bộ được tăng cường. Hiệu quả công việc được nâng lên, tiết kiệm được lao động trong khâu quản lý. Kết thúc năm 2004, doanh thu của Công ty XSKT Quảng Ninh nộp ngân sách 34,5 tỷ đồng, và được Cục thuế đánh giá là đơn vị có thành tích xuất sắc trong khâu kê khai và nộp thuế, đảm bảo nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các sắc thuế theo luật định.

Công ty than Đèo Nai được đánh giá là có thành tích xuất sắc về nộp ngân sách với 18 tỷ đồng. Ông Ngô Vương Côn - Phó Giám đốc Công ty cho biết, từ năm 2004, thực hiện cải cách thuế của Nhà nước, Công ty tự kê khai, tự nộp thuế hàng tháng nên công tác quản lý thuế được công ty đặc biệt lưu tâm, sử dụng các n chỉ thuế, mua, sử dụng, kiểm tra, kiểm kê ấn chỉ, hàng tháng có báo cáo, quản lý sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc Công ty đã trực tiếp trao đổi với cán bộ Cục thuế Quảng Ninh và nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ kịp thời, tạo điều kiện cho công ty kê khai và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Ban giám đốc Công ty cổ phần bia NGK, cho biết trách nhiệm lớn nhất của Công ty là phải kinh doanh có hiệu quả nhưng cũng khẳng định nộp thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, của toàn dân. Với nhận thức đó, Công ty luôn coi trọng công tác quản lý, hạch toán và hệ thống sổ sách được lập theo dõi chi tiết theo đúng quy định. Năm qua, thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, công ty đã thực hiện tốt và có nề nếp trong việc kê khai thuế trung thực, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời. Hàng tháng công ty lập các tờ kê khai thuế đúng mẫu biểu gửi cơ quan thuế, hàng quý lập và gửi báo cáo quyết toán tài chính đúng theo quy định, đảm bảo việc lưu giữ sổ sách chứng từ đầy đủ và đã nộp vào ngân sách 29.588 triệu đồng, tăng 32% so với năm ngoái.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Như vậy, năm 2004, các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đã nỗ lực vươn lên, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước tăng cao. Kết quả trên đã khẳng định cơ chế cơ sở SXKD tự kê khai, tự nộp thuế là phương pháp quản lý tiên tiến, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top