Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2005

Yêu cầu báo cáo thực hiện chính sách thuế đối với dự án ODA

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các Cục thuế địa phương cung cấp thông tin về các dự án ODA, làm cơ sở nghiên cứu xây dựng chính sách thuế phù hợp hơn, áp dụng với các dự án này. Theo Bộ Tài chính, chính sách hiện hành áp dụng đối với các dự án ODA được quy định theo nguyên tắc phải đảm bảo vừa phù hợp với quy định của các Luật thuế mới (1999) và các Luật thuế sửa đổi, bổ sung (2003), vừa phù hợp với cam kết với các nhà tài trợ là không dùng tiền tài trợ để nộp thuế.

Cụ thể, đối với các dự án ODA vay, chủ dự án phải nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án giống như các chủ dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn khác; Nguồn vốn để nộp thuế là từ vốn đối ứng trong nước: từ NSNN nếu là dự án vay được NSNN cấp phát hoặc chủ dự án phải tự lo, nếu là dự án vay được NSNN cho vay lại. Đối với dự án viện trợ không hoàn lại, chủ dự án được miễn hoàn toàn các loại thuế gián thu (thuế nhập khẩu, TTĐB, GTGT); các loại thuế trực thu (thuế TNDN, TNCN) được miễn nếu trong hiệp định tài trợ vốn ODA có quy định.

Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia của Bộ Tài chính, thời gian qua việc áp dụng chính sách thuế và hoàn thuế GTGT do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên một số dự án còn có phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, UBND, các cơ quan trực thuộc Chính phủ cung cấp các số liệu (về một số nội dung); có ý kiến đánh giá chính sách thuế hiện hành đối với các dự án ODA nói chung, các vướng mắc gặp phải khi thực hiện chính sách thuế trong quá trình thực hiện dự án; đề xuất hướng xử lý... Các cục thuế được yêu cầu báo cáo tổng hợp về thu nộp thuế, hoàn thuế, đồng thời có kiến nghị cụ thể về chính sách thuế hiện hành, tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Đối tượng các dự án cần báo cáo, cung cấp thông tin là các dự án ODA vay được NSNN cấp phát (kể cả các dự án ODA vay được ngân sách cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 29/2/2001); các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án sử dụng vốn ODA vay được NSNN cho vay lại và dự án ODA vay được ngân sách cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 29/5/2001 có sử dụng vốn đối ứng của ngân sách để nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Các dự án không sử dụng vốn đối ứng của ngân sách để nộp thuế không phải là đối tượng yêu cầu báo cáo. Bộ Tài chính yêu cầu các báo cáo được tổng hợp và gửi về Bộ trước ngày 5/3/2005.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top