Thứ Năm, 3 tháng 3, 2005

Sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng thống nhất và minh bạch

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP

Thời gian qua, thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam đã áp dụng việc xác định trị giá tính thuế nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định trị giá GATT, nghĩa là giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở tôn trọng trị giá giao dịch. Tuy nhiên, điều 7 của Luật thuế XNK hiện hành quy định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua tại cửa khẩu theo hợp đồng, kể cả phí vận tải, phí bảo hiểm. Và trong trường hợp giá trên hợp đồng quá thấp so với giá thông thường thì giá tính thuế do Chính phủ quy định. Vậy, để đảm bảo tính pháp lý và thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong đàm phán gia nhập WTO, dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) đề nghị quy định trị giá tính thuế theo đúng nguyên tắc của Hiệp định trị giá GATT.

Về tên gọi của các sắc thuế, Luật thuế XNK hiện hành quy định thu “thuế bổ sung” đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà bán phá giá hoặc có sự trợ cấp của nước xuất khẩu, hoặc xuất xứ từ nước có phân biệt đối xử. Đây là các công cụ thuế cần thiết để tự vệ, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ bên ngoài đến sản xuất trong nước. Nhưng do trong Luật ghi là “thuế bổ sung” nên dễ bị các đối tác nước ngoài cho rằng đây là khoản thu thêm do Việt Nam quy định. Vì vậy, cần phải sửa cụm từ “thuế bổ sung” thành “thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử” cho phù hợp với các Hiệp định của GATT.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
PHÙ HỢP VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Điều 17 Luật thuế XNK hiện hành quy định về thời hạn ra thông báo thuế. Quy định này gây tốn thời gian, nhân lực, không đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính hiện nay là doanh nghiệp chủ động tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) yêu cầu bỏ quy định về thông báo thuế trong lĩnh vực quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bên cạnh đó, để phù hợp với cải cách thủ tục hải quan, thời điểm tính thuế cũng được sửa lại là thời điểm đăng ký tờ khai. Đồng thời quy định rõ thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá tính thuế cũng được tính tại thời điểm đăng ký tờ khai.

ƯU ĐÃI THUỘC VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CHẤP HÀNH TỐT PHÁP LUẬT

Một trong những nội dung quan trọng và cần thiết phải sửa đổi Luật thuế XNK hiện hành là quy định về thời hạn nộp thuế. Tại Khoản 3, Điều 17 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành quy định cho phép doanh nghiệp được hưởng một thời gian ân hạn thuế nhất định sau khi xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở phân loại doanh nghiệp theo mức độ tin cậy và chưa có các điều kiện ràng buộc kèm theo nên nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng ưu đãi về ân hạn thuế để chây ỳ hoặc trốn thuế. Trước thực trạng trên, để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh thất thu cho ngân sách, dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) quy định bổ sung các điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn thuế như dựa vào quá trình chấp hành tốt chính sách pháp luật của doanh nghiệp hoặc có sự bảo lãnh, thế chấp, tín chấp. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

THỐNG NHẤT VÀ MINH BẠCH

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Hiện nay, quy định về miễn thuế được quy định trong các Luật và văn bản pháp quy khác như Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Dầu khí và một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Qua thực tế, việc quy định về miễn thuế tại nhiều văn bản pháp luật đã dẫn đến sự chồng chéo, không rõ ràng và phức tạp trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, quy định miễn thuế còn có sự phân biệt, đầu tư trong nước là kém ưu đãi hơn so với đầu tư nước ngoài. Dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) quy định lại trên nguyên tắc hệ thống hóa các quy định hiện hành về miễn thuế nhập khẩu, theo hướng chọn những quy định miễn thuế, xét miễn thuế ở mức cao nhất để áp dụng chung. Đồng thời bỏ những quy định không khả thi, khó có cơ sở thực hiện trên thực tế. Theo đó, ngoài 5 đối tượng được miễn thuế đã quy định trong Luật thuế XNK hiện hành, tập hợp thêm các quy định về miễn thuế tại các Luật khác vào Luật thuế XNK (sửa đổi). Việc sửa đổi này sẽ mở rộng ưu đãi hơn cho các nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng với các nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh đó tạo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện pháp luật.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top