Thứ Hai, 18 tháng 4, 2005

Ngành thuế: Chỉ đạo đưa tin phê phán các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Nhằm thúc đẩy mạnh việc thực hiện thẩm quyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có nội dung phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương. Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến 2010, có quy định: “Các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống giáo dục quốc gia có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế”.

Các đối tượng được lựa chọn để đưa tin phê phán trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Đối tượng đã có bản án của toà án xét xử về tội trốn thuế. Đối tượng mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP). Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có số nợ đọng từ 50 triệu đồng trở lên, cá nhân kinh doanh có số nợ đọng từ 10 triệu đồng trở lên (trường hợp này, cơ quan thuế chỉ đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, sau khi đã có quyết định phạt chậm nộp thuế, nhưng họ vẫn chưa nộp đủ tiền thuế, tiền phạt). Ca sỹ, nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp... và các cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cao, nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cao. Đối với các trường hợp này, cơ quan thuế chỉ đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng khi đã điều tra xác minh và có đủ căn cứ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về phương thức đưa tin trên phương tiện thông tin, Tổng cục Thuế cũng đã có chỉ đạo cụ thể. Theo đó, các Cục Thuế có trách nhiệm lựa chọn đối tượng vi phạm để đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Ngoài ra, các Cục Thuế địa phương cũng được hướng dẫn gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế để đưa lên các phương tiện này ở trung ương, đối với các đối tượng vi phạm nghiêm trọng và số nợ thuế lớn. Cụ thể: Các đối tượng trốn thuế, mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT đã có bản án của tòa án; các tổ chức sản xuất, kinh doanh có số nợ đọng từ 500 triệu đồng trở lên và cá nhân có số nợ từ 50 triệu trở lên; đối tượng là cá nhân nộp thuế thu nhập cao có mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế.

Cuối mỗi quý, Cục Thuế các địa phương phải báo cáo Tổng cục về các trường hợp vi phạm, đã đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Các Cục Thuế phải có kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo, đài ở địa phương, đảm bảo việc đưa tin chính xác và kịp thời, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật về thuế.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top