Thứ Ba, 19 tháng 4, 2005

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số đối tượng kinh doanh

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1086TCT/PCCS (ngày 14/4/2005) hướng dẫn về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có mức thu nhập thấp.

Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP có quy định: “Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế”. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, thu nhập bình quân tháng trong năm được xác định như sau:

- Đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ thì thu nhập bình quân tháng được xác định bằng doanh thu cả năm trừ chi phí hợp lý tính theo năm cộng thu nhập chịu thuế khác từ kinh doanh; sau đó chia cho 12 tháng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thu nhập chịu thuế khác từ kinh doanh được xác định theo mục V thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tiền lương của số lao động mà cá nhân, hộ cá thể kinh doanh thuê trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý theo hợp đồng thuê.

- Đối với cá nhân, hộ cá thể chưa thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ; thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quan thuế ấn định thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu tháng nhân tỷ lệ thu nhập chịu thuế do cục thuế xác định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh chia cho số lao động theo hợp đồng thuê (nếu có).


- Riêng một số trường hợp như bác sĩ có phòng khám ngoài giờ, cán bộ nghỉ hưu kinh doanh... thì không cộng tiền lương mà họ đang hưởng theo chế độ Nhà nước quy định vào thu nhập từ kinh doanh khi tính thu nhập để xét miễn thuế.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top