Thứ Hai, 18 tháng 4, 2005

Sẽ kiểm tra thu nhập cá nhân của 800 văn phòng đại diện nước ngoài tại Hà Nội

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Chỉ ít ngày nữa, Tổng cục thuế sẽ gửi công vǎn đề nghị kiểm tra tới 800 vǎn phòng đại diện nước ngoài tại Hà Nội chưa một lần thực hiện kê khai thuế Thu nhập cá nhân.

Cǎn cứ trên danh sách và thông tin do Sở thương mại Hà Nội cung cấp, cơ quan thuế sẽ rà soát lại các đối tượng người nước ngoài và người VN đang làm việc tại các vǎn phòng này để yêu cầu các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trong trường hợp tiên đoán người nước ngoài kê khai dưới khả nǎng thu nhập, Tổng cục sẽ mời đại diện vǎn phòng đó lên phỏng vấn, nếu vẫn còn nghi ngờ sẽ dùng biện pháp trao đổi thông tin tại công ty "mẹ" và cơ quan thuế nơi người nước ngoài cư trú.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top