Thứ Tư, 6 tháng 4, 2005

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung luật phù hợp với cam kết gia nhập WTO

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005 để phục vụ đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo; tập trung cán bộ có năng lực, trình độ, dành kinh phí, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các dự án luật, pháp lệnh. Đối với dự án Luật Đầu tư và dự án Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải bảo đảm chất lượng soạn thảo và trình Chính phủ xem xét trong tháng 6/2005. Chính phủ sẽ trình Quốc hội hai dự luật này ngay đầu kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2005) để xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ tổ chức ngay việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất với các cam kết khi gia nhập WTO. Các dự luật này phải trình Chính phủ xem xét trong tháng 7/2005 để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8. Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể đối với việc soạn thảo các dự án Pháp lệnh Ngoại hối, Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa, dự án Bộ luật Thi hành án và dự án Luật Về luật sư...

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top