Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2005

Tạm thu tiền thuê đất 6 tháng đầu năm trên cơ sở tiền thuê đất năm 2004

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Tổng cục Thuế (TCT) vừa thông báo về việc tạm thu tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm 2005 trên cả nước căn cứ trên cơ sở sổ bộ thu tiền thuê đất năm 2004 và có xem xét thêm những yếu tố biến động về tiền thuê đất theo tinh thần của Luật Đất đai năm 2003.

Theo giải thích của một quan chức TCT, thông báo này nhằm đảm bảo việc quản lý và thu tiền thuê đất kịp thời trong bối cảnh cho đến nay vẫn chưa có Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2003 về thu tiền thuê đất. “Các cơ quan thuế tạm thời lập sổ bộ và thu tiền thuê đất trong năm nay trên cơ sở căn cứ vào chế độ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành (Thông tư 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/5/2001 và Quyết định 189/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/11/2000) và những biến động về giá đất, thuê đất, thời hạn thu tiền thuê đất nêu tại Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003”, quan chức TCT nói.

TCT cũng lưu ý các cơ quan thuế địa phương sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về thu tiền thuê đất thì cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh và thông báo lại số tiền thuê đất thực tế phải nộp năm 2005 với từng tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, việc thực hiện quyết toán tiền thuê đất năm 2004 cũng đã được TCT chỉ đạo là tuân theo các quy định hiện hành. “Thông qua quyết toán, cơ quan thuế nếu phát hiện khoản tiền thuê đất còn tồn đọng thì phải có biện pháp đôn đốc, thu nộp kịp thời. Trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, chậm nộp tiền thuê đất thì thực hiện xử lý phạt chậm nộp theo quy định pháp luật”, quan chức TCT nhấn mạnh.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về phần thu tiền sử dụng đất, theo hướng dẫn của TCT, cơ quan thuế phải tiến hành phân biệt theo các trường hợp cụ thể đối với tổ chức kinh tế có quyết định giao đất để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005. Cụ thể, việc tính toán và quyết toán thu tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đất được giao theo giá quy định tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong toàn bộ việc đền bù, bồi thường thiệt hại về đất theo đúng quy định cho người có đất bị thu hồi. Trường hợp tổ chức kinh tế mới thực hiện đền bù, bồi thường một phần trong tổng số diện tích đất được giao để giải phóng mặt bằng thì việc thực hiện tính, thu tiền sử dụng đất theo giá quy định tại thời điểm nộp hồ sơ chỉ tương ứng với phần diện tích đã đền bù, bồi thường. Riêng trường hợp được giao đất để giải phóng mặt bằng, nhưng chưa thực hiện, chưa đền bù và bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi… thì tiến hành tính thu tiền sử dụng đất theo tinh thần các nghị định mà Chính phủ mới ban hành (Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 và Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất theo thực tế tại thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất).

Về phần ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà, quy định của Bộ Tài chính là nếu những đối tượng này đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư còn hiệu lực cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất… Trường hợp các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2004 để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà, tuy thuộc diện miễn giảm thuế TNDN, nhưng sẽ không được xét miễn giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top