Thứ Năm, 19 tháng 5, 2005

Công tác uỷ nhiệm thu ở Phú Yên tiếp tục phát huy hiệu quả

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Đến 31/12/2004 trên toàn tỉnh Phú Yên có 16 đơn vị xã, phường được chọn để tiến hành triển khai thực hiện đề án thí điểm công tác uỷ nhiệm thu (UNT); kết quả bước đầu cho thấy được hiệu quả trong công tác quản lý thuế và khẳng định trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong công tác quản lý thu ngân sách được nâng cao. Kết quả tăng từng loại thuế: Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Chi cục Thuế huyện Phú Hoà, Sông Cầu, Tuy An thu đạt trên 20%), Thuế Nhà đất (Chi cục Thuế thành phố Tuy Hoà và huyện Phú Hoà thu trên 50%). Thuế Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN&DVNQD); các đơn vị được UNT quản lý thu tương đối tốt so với trước khi UNT, số nợ đọng giảm dần. Hầu hết các xã, phường được UNT số thu trong bộ đều tăng hơn so với trước khi UNT như: Chi cục Thuế thành phố Tuy Hoà thu bình quân 92,8%, Phú Hoà 84,7%, huyện Tuy Hoà 83%, Đồng Xuân từ 90 - 100%, Sơn Hoà 85,8%, Tuy An 67 - 86%.

Bước đầu ngành Thuế đã thực hiện luân chuyển được một số cán bộ sang thực hiện công tác khác như: Thanh tra, tuyên truyền - hỗ trợ, quản lý thuế là những công việc quan trọng của ngành Thuế nhưng do khoán biên chế nên không thể tăng thêm cán bộ từ bên ngoài. ở các xã, phường thực hiện UNT khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN nhờ khai thác tốt các khoản thu phát sinh, các khoản thu điều chỉnh tăng, các khoản nợ thuế khó đòi. Qua đó, thực hiện được sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác UNT không thể tránh khỏi những khó khăn cần khắc phục như: về trình độ nghiệp vụ của người làm công tác UNT, có người chưa làm qua công tác thuế. Về mức thù lao cho cán bộ UNT còn thấp từ 300.000 đồng trở xuống.

Với những kết quả ban đầu tuy còn đạt thấp, công tác triển khai còn gặp khó khăn nhưng xét về mục tiêu của chủ trương thực hiện lâu dài là: nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo khai thác nguồn thu, sát đối tượng, tổ chức thu phù hợp với các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và đặc biệt là phục vụ tốt, kịp thời cho nhu cầu cân đối chi ngân sách của địa phương. Thông qua việc UNT cho UBND xã sẽ khai thác triệt để các nguồn thu nhỏ lẻ, khoản thu phát sinh, vãng lai, những hộ kinh doanh mang tính thời vụ, kinh doanh sáng tối, hộ kinh doanh vận tải, xây dựng tư nhân... Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của ngành Thuế và đặc biệt là thực hiện được chính sách tinh giảm biên chế trong giai đoạn hiện nay.

Vì thế, toàn ngành Thuế Phú Yên, các cấp các ngành phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác UNT cho UBND xã, phường là mục tiêu phải thực hiện thành công để góp phần vào công cuộc cải cách hành chính ngành Thuế nói riêng, cải cách hành chính Nhà nước nói chung tiến đến hiện đại, văn minh phù hợp với các nước tiên tiến trên thế giới.

Cho nên trước mắt chúng ta cần phải khắc phục ngay những khó khăn bằng các biện pháp như: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác UNT. UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố xem xét theo hướng điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách, cơ cấu khoản chi cho UNT vào tổng ngân sách xã, phường, tăng tính tự chủ về tài chính cho chính quyền phường, xã để chính quyền phường, xã chủ động hơn trong việc đôn đốc thu để bố trí chi, tăng mức chi thù lao cho cán bộ UNT; khuyến khích chính quyền phường, xã tăng cường các biện pháp quản lý chống thất thu.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top