Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2005

Những kiến nghị về miễn giảm thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày mai 5/5/2005, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI sẽ khai mạc tại Hà Nội. Trước kỳ họp này Bộ Tài chính đã tập hợp và trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài chính - NSNN. Bắt đầu từ số báo này, TBTCVN sẽ tổng hợp, giới thiệu một số nội dung Bộ Tài chính trả lời cử tri về chính sách thuế - phí; bảo hiểm; chế độ kế toán; định mức chi tiêu, đầu tư từ NSNN; chính sách về tài chính doanh nghiệp; công sản, đất đai... Đây cũng là những vấn đề được Quốc hội quan tâm trong kỳ họp lần này.

Kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế GTGT đối với một số sản phẩm như gạch ngói, xuất ăn công nghiệp cho công nhân; đối với giá bán điện cho các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, làng nghề đối với các tỉnh miền núi, nông thôn.

Trả lời: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu đánh vào đối tượng tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ; tuỳ theo từng loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất tương ứng; người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ sẽ là người chịu thuế giá trị gia tăng mà không phân biệt đối xử. Vì vậy, việc khuyến khích phát triển một số ngành, lĩnh vực không thể sử dụng công cụ thuế GTGT mà phải sử dụng các công cụ tài chính - tín dụng khác như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tín dụng và một số nguồn hỗ trợ khác của ngân sách Nhà nước.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thời gian qua Nhà nước đã sử dụng nhiều chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng, đất đai, ví dụ như các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế xã hội, dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, dự án sản xuất nông nghiệp như cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, thuỷ sản, sản xuất muối và phát triển công nghiệp chế biến; dự án phát triển nghề thủ công được hỗ trợ tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển của Nhà nước; được Nhà nước ưu tiên cho thuê đất với giá thấp theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước; được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước...; bỏ phụ thu hoặc áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp đối với phân bón, thuốc trừ sâu, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, áp dụng giá bán điện thấp đối với sản xuất nông nghiệp,...

Kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu để bình ổn giá vật tư nông nghiệp.

Trả lời: Theo qui định hiện hành thì phần lớn các mặt hàng phân bón đều có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (trừ 2 loại trong nước đã sản xuất được cần được bảo hộ là phân Su-per-phốt-phát thuế suất 5% và phân NPK thuế suất 3%). Đối với mặt hàng thuốc trừ sâu cũng được áp dụng mức thuế suất thấp (chủ yếu ở mức 1%, 3% và 5%). Theo ý kiến Bộ Tài chính mức thuế suất hiện hành đối với mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu đảm bảo bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước. Về kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để đảm bảo cân đối giữa sản xuất với tiêu dùng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Kiến nghị: Gần đây Bộ Tài chính có Công văn số 9124 TC/TCT ngày 17/8/2004 hướng dẫn về việc thu tiền sử dụng đất có quy định: đất từ 15/10/1993 trở về trước không kể trong hạn mức, ngoài hạn mức không phải nộp tiền sử dụng đất. Vì vậy, những người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 rất thiệt thòi. Nhiều cử tri chất vấn vì sao chính sách đất đai không thống nhất gây thiệt hại không đáng có cho người dân. Hiện nay đã thu tiền rồi thì có cách nào trả lại cho dân hay không, hoặc nếu không trả thì Chính phủ cần nghiên cứu có chính sách miễn, giảm thuế nhà đất cho dân như thế nào cho phù hợp.

Trả lời: Theo Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở từ trước ngày 15/10/1993 nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Để đẩy nhanh tiến độ thu các khoản thu liên quan đến đất đai kịp thời giải toả những hồ sơ tồn đọng vướng mắc trong thời gian chưa có Nghị định về thu tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9124 TC/TCT ngày 17/8/2004 hướng dẫn các địa phương theo nội dung của Điều 50 Luật Đất đai là hoàn toàn phù hợp.

Tiếp theo, Bộ Tài chính có Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nội dung như sau:

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
"Trường hợp chưa có văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền SDĐ quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai mà người sử dụng đất vẫn đến nộp và cơ quan Thuế đã thu tiền sử dụng đất kể từ ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì nay giải quyết hoàn trả số tiền sử dụng đất đã thực nộp ngân sách Nhà nước cho các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất nêu trên...".

Như vậy, các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 trở đi đã được Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo sự công bằng.

Kiến nghị: Đối với việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) có liên quan đến cán bộ công chức Nhà nước hiện đang phát sinh tình trạng thiếu công bằng. Trong hai hộ ở nông thôn có hoàn cảnh như nhau: Chồng là cán bộ công chức hoặc quân nhân, vợ là nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có 2 trường hợp xảy ra.Thứ nhất: hộ do vợ đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được miễn thuế SDĐNN. Thứ hai: hộ do chồng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì chỉ được giảm 50% số thuế SDĐNN.Tình hình trên dẫn đến việc không công bằng, gây so bì trong nội bộ nhân dân. Đề nghị xem xét điều chỉnh cho hợp lý, đảm bảo công bằng trong nhân dân.

Trả lời: Tại Điểm 2.1, Mục I, Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Đối tượng được miễn thuế SDĐNN trong hạn mức bao gồm: Hộ nông dân có đất sản xuất nông nghiệp, kể cả trường hợp hộ nông dân đó có quyền sử dụng đất do được cho tặng, nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để sản xuất nông nghiệp”.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
- Tại Điểm 4.2, Mục I, Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Đối tượng được giảm 50% thuế SDĐNN gồm: Hộ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công nhân viên trong các tổ chức kinh tế, hộ tư nhân, hộ gia đình quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan trong lực lượng vũ trang kể cả diện đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động có diện tích đất sản xuất nông nghiệp...".

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì:

1. Hộ nông dân được miễn thuế SDĐNN đối với đất nông nghiệp trong hạn mức (bao gồm đất đựợc Nhà nước giao chưa đủ hạn mức theo quy định và đất từ các nguồn khác) phải là hộ nông dân được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp.

2. Hộ không phải là hộ nông dân (hộ không được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ) được giảm 50% thuế SDĐNN đối với diên tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ (nếu có).

3. Trường hợp nếu 2 hộ ở nông thôn có hoàn cảnh như nhau (trong đó vợ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chồng là cán bộ công chức hoặc quân nhân), nếu đều được Nhà nước giao đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp nhưng việc đứng tên trong Gi y chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp khác nhau (hộ này đứng tên vợ, hộ kia đứng tên chồng), nếu thực tế như vậy thì chỉ là thủ tục hành chính cần được cấp có thẩm quyền xác nhận cho phù hợp (để tránh việc thắc mắc về thủ tục). Như vậy, 2 hộ này sẽ cùng được hưởng chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN như nhau (nếu cùng là hộ nông dân thì cùng được miễn thuế đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức) và sẽ không có tình trạng không công bằng xảy ra trong việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế SDĐNN như ý kiến của cử tri nêu trên.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top