Thứ Hai, 30 tháng 5, 2005

Doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế: Khẳng định vai trò là chủ thể nền kinh tế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế: Khẳng định vai trò là chủ thể nền kinh tếNgày 30/05/2005Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, doanh nghiệp và doanh nhân giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thúc đẩy nền kinh tế-xã hội ổn định phát triển . Cùng với sự phát triển đó, các doanh nghiệp và doanh nhân trong cả nước ngày càng nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, góp phần đáng kể tạo nên diện mạo tươi sáng cho nền kinh tế đất nước.

Người bạn đồng hành với ngành thuế

Những năm qua, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã nêu cao ý thức tự lực, tự cường, sắp xếp lại sản xuất, chủ động huy động các nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường trong nước và xuất khẩu để duy trì và sản xuất kinh doanh. Bằng những nỗ lực đó, các cơ sở kinh doanh đã góp phần quyết định để đất nước lấy lại đà phát triển kinh tế trong 4 năm gần đây. Năm 2001 là 6,9%, năm 2002 tăng 7%, năm 2003 tăng 7,24% và năm 2004 tăng 7,7%.

Hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, chủng loại và mẫu mã ngày càng phong phú không những đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của sản xuất và đời sống xã hội mà xuất khẩu ngày càng tăng, kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 15 tỷ USD, năm 2002 đạt 16,7 tỷ USD, năm 2002 đạt 20 tỷ USD, đến năm 2004 là 26 tỷ USD (tăng 28% so với năm 2003).

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cơ cấu trong từng doanh nghiệp, từng ngành và toàn bộ nền kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá trị ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Theo đó, nguồn lực tài chính của doanh nghiệp ngày càng lớn, đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày càng nhiều hơn.

Mặc dù trong bốn năm gần đây (2001-2004), hầu hết các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm nghĩa vụ thuế, nhưng do kinh tế doanh nghiệp phát triển, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế ngày càng cao, sự trợ giúp hướng dẫn của cơ quan Thuế ngày càng hiệu quả nên thu ngân sách nhà nước luôn luôn vượt mức chỉ tiêu nhà nước giao, năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước. Bình quân chung 4 năm 2001-2004 tổng thu ngân sách nhà nước tăng trưởng 19,4%/năm.

Đặc biệt trong 4 năm qua, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, bình quân 4 năm 2001-2004 đạt 37,4% trong tổng thu nội địa, đạt 59,1% trong tổng thu từ khu vực doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đã được Chính phủ, Bộ Tài chính tặng bằng khen như: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2 Tổng Công ty Rượu –Bia- Nước giải khát Hà Nội, Sài Gòn, Nhà máy thuốc là Sài Gòn, Công ty xăng dầu khu vực II...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do nhà nước liên tục tạo điều kiện thuận lợi nên các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển khá nhanh cả về số lượng và quy mô đầu tư. Các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện khá tốt việc kê khai và nộp thuế đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm qua tăng 32,7%/năm.

Bên cạnh đó, nhờ chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên những năm qua, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển khá nhanh. Bình quân mỗi năm có hơn 2 vạn doanh nghiệp, hơn 15 vạn hộ kinh doanh ra đời. Ý thức kê khai nộp thuế ngày càng được nâng cao. Năm 2004 mức thu thuế của các doanh nghiệp dân doanh và hộ cá thể kinh doanh đạt 13% tổng số thu nội địa và 21,3% tổng số thu từ khu vực doanh nghiệp.

Trong 4 năm qua cả nước đã có 30.869 lượt doanh nghiệp, hộ cá nhân sản xuất kinh doanh được Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Cục thuế tuyên dương. Trong đó, 154 doanh nghiệp và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 5.602 doanh nghiệp, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tặng bằng khen và 3.681 doanh nghiệp, cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng bằng khen.

Bảng vàng thành tích trên là minh chứng về sự nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vươn lên trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Chính sách thuế vào cuộc sống

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế , trong những năm qua, ngành thuế đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát xoá bỏ các thủ tục bất hợp lý, tốn kém cho doanh nghiệp. Thông qua việc đó, các doanh nghiệp đã phát hiện nhiều vướng mắc và chủ động đề xuất với cơ quan thuế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách thuế.

Có thể nói các doanh nghiệp là người bạn đồng hành của các luật thuế và các chính sách thuế mới. Đặc biệt, bằng việc nâng cao ý thức tự giác thực hiện quy trình tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước, các doanh nghiệp đã góp phần đưa chính sách thuế đi vào cuộc sống.

Năm 2005, dự kiến Việt Nam sẽ gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo đó việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ mang tính toàn cầu, diện rộng hơn, mức độ sâu hơn, đã và đang đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội cạnh tranh gay gắt hơn, quyết liệt hơn.

Với mục tiêu lớn đã đề ra về việc sắp xếp lại các khoản phí, lệ phí, xoá bỏ các loại phí không cần thiết, thực hiện chính sách miễn, giảm thuế. Cải cách thủ tục hành chính thuế, nêu cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiết kiệm chi phí hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường trong nước và thế giới.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các luật và chính sách thuế, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế, góp phần từng bước hiện đại hoá ngành thuế, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top