Thứ Ba, 24 tháng 5, 2005

Cục Thuế Nghệ An: Hiệu quả từ chương trình chống thất thu

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2004, để thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách 2005, Cục Thuế Nghệ An đã xây dựng triển khai chương trình, đề án chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu trên địa bàn, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lập kế hoạch cu thể để tăng thu.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vận tải tư nhân, khách sạn nhà hàng, kinh doanh xe máy; đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xe máy, theo đánh giá là thất thu nhiều nhất, vẫn có những trường hợp xuất hoá đơn bán hàng thấp hơn giá bán thực tế, gây mất công bằng trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Ngay từ đầu năm Cục Thuế đã lập kế hoạch chương trình để thực hiện Quyết định số 112/QĐ/UB-TM ngày 1/11/2004 của UBND tỉnh, về việc thu thuế GTGT và thuế TNDN trong hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo đó, Cục Thuế Nghệ An đã thông báo cho các đơn vị kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ thuế, trang bị phương tiện làm việc, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục, các bộ phận ở Chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, triển khai kịp thời những nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, nghiên cứu để sử dụng rộng rãi có hiệu quả website của ngành, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chính sách thuế, chế độ kế toán... cho cán bộ ở các chi cục, cũng như các đối tượng nộp thuế.

Tổng số thu quý I/2005 là 243,706 tỷ đồng, có một số khoản thu thuộc các lĩnh vực đạt khá như thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 107% thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 124%. Thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh là lĩnh vực phức tạp khó thu nhưng cũng đạt 95% dự toán quý I (trong đó thuế môn bài thực hiện 11,163 tỷ/11,000 tỷ đồng đạt 120%)

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Riêng lĩnh vực hoạt động kinh doanh xe gắn máy kể từ khi triển khai tháng 1/2005 đến tháng 4/2005 số thu đạt kết quả tốt. Phần lớn các đơn vị kinh doanh xe hai bánh gắn máy đã tự giác kê khai theo thực tế hoạt động kinh doanh, những trường hợp không thực hiện đúng quy định đã được kiểm tra, xử lý kịp thời. Trên địa bàn tỉnh hiện tại có 94 cơ sở kinh doanh xe máy năm 2004 số nộp ngân sách là 1,557 tỷ đồng, bước sang năm 2005 do thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu nên đã phát huy được tác dụng, tính từ tháng 1 đến đầu tháng 4/2005 số thu từ 94 cơ sở kinh doanh xe máy là 1,741 tỷ đồng so với năm 2004 là 112% (cụ thể như: Công ty TNHH Phạm Tuân năm 2004 nộp 123,4 triệu đồng, thì tính đến đầu tháng 4/2005 nộp 228 triệu đồng; Công ty TNHH Huệ Lộc năm 2004 nộp 37,1 triệu thì đến đầu tháng 4/2005 nộp 109 triệu đồng; Công ty TNHH TM Hoà Bình năm 2004 nộp 96,6 triệu thì đến tháng 4/2005 nộp 126 triệu đồng...). Như vậy số thu của một quý đã lớn hơn số thu của cả năm 2004. Chính vì vậy việc áp dụng các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh xe máy bước đầu đã đem lại hiệu quả cao.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch được giao, Cục Thuế Nghệ An đang từng bước hoàn thiện quy trình quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, tìm mọi biện pháp để khai thác các nguồn thu, chống thất thu thuế, nhất là lĩnh vực kinh doanh xe ô tô, xe máy, kinh doanh xăng dầu, vận tải, kinh doanh khách sạn, nhà hàng... đảm bảo tính công bằng xã hội trong các cơ sở hoạt động kinh doanh.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top