Thứ Năm, 9 tháng 6, 2005

Dịch vụ công cộng không chịu thuế GTGT

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Các dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước, thu, dọn xử lý rác và chất phế thải cho các tổ chức, cá nhân sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đó là thông tin trong công văn số 1579TCT/PCCS do Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế giá trị gia tăng (GTGT) với dịch vụ công cộng.

Tổng cục Thuế giải thích, dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu, dọn xử lý rác và chất phế thải, thoát nước, xử lý nước thải cho các tổ chức, cá nhân (không phân biệt nguồn kinh phí chi trả). Nếu cơ sở kinh doanh tận dụng chất phế thải sản xuất ra sản phẩm khác để bán thì các sản phẩm này sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Những dịch vụ như xúc và vận chuyển rác thải cho các tổ chức, cá nhân cũng nằm trong dịch vụ vệ sinh công cộng nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ như lau, dọn, vệ sinh văn phòng cho các tổ chức, cá nhân thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã nhận được công văn của một số doanh nghiệp hỏi về cách tính thuế giá trị gia tăng đối với những dịch vụ công cộng, xúc và vận chuyển rác thải.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top