Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2005

Cục Thuế Thanh Hóa: Đối thoại thẳng thắn, cởi mở với doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Cục Thuế Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị đối thoại với một số doanh nghiệp trên địa bàn. Hội nghị đối thoại lần này được tổ chức chặt chẽ hơn, cả về khâu tổ chức lẫn nội dung. Các vấn đề đưa ra trong hội nghị được giải thích, phân tích, đánh giá với tinh thần hợp tác, có trách nhiệm cùng tháo gỡ cho doanh nghiệp những vướng mắc.

Việc biến động lớn về tiền thuê đất tính theo qui định của Luật Đất đai mới (2003) là nội dung được nhiều DN đề cập đến từ những lần gặp trước. Chính vì vậy, đây là vấn đề được Cục Thuế chuẩn bị khá cụ thể, kỹ lưỡng. Đại diện Lãnh đạo Cục thuế đã có báo cáo về kết quả xử lý giá tính tiền thuê đất. Tuy nhiên, lần này cách giải quyết đã có khác: Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã “vào cuộc”. “Để có hiệu quả hơn, Chúng tôi sẽ cùng với ngành Thuế cùng bàn bạc và kiến nghị kịp thời với Tỉnh để có thể đạt được một giá thuê đất phù hợp hơn”- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thanh hóa đã phát biểu như vậy trong hội nghị.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Vấn đề nổi lên về thuế GTGT tại hội nghị đối thoại lần này là việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với việc mua mới phương tiện cũng như thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải khi vừa tham gia hoạt động vận tải Quốc tế, vừa tham gia vận tải nội địa. Ngay cả khi thực hiện qui định về vấn đề này theo Thông tư 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 về thuế GTGT của Bộ Tài chính cũng vẫn còn nhiều vướng mắc như: Phải tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT các khoản có liên quan theo tỷ lệ của từng phần doanh thu vận tải hay theo định nghĩa tiêu chuẩn về “phương tiện vận tải quốc tế”? chỉ một số dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế hay toàn bộ các khoản chi phí có liên quan thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?... thậm chí, có ý kiến nêu rằng: Một số điểm qui định giữa 2 Thông tư nói trên còn chưa nhất quán. Với giác độ cơ quan quản lý trực tiếp, Cục thuế Thanh hóa sẽ có báo cáo, xin ý kiến Tổng cục thuế để có cách giải quyết vấn đề này.

Doanh thu tính thuế đối với công trình XDCB bằng vốn NSNN nhưng vốn chậm được thanh toán đã được nhiều ý kiến đề nghị: Trong trường hợp các công trình XDCB này, nên tính thuế GTGT theo doanh thu đã được thanh toán vốn thay vì tính toàn bộ doanh thu thực hiện như qui định hiện nay.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Ý kiến nổi lên và được Cục thuế chỉ đạo tháo gỡ ngay là phản ánh việc nhận hoá đơn của một số tổ chức, cá nhân kinh doanh ở một vài nơi còn khó khăn, mất nhiều thời gian. Lãnh đạo cục thuế cam kết: Ngay sau hội nghị đối thoại này, sẽ kiểm tra các bộ phận có liên quan và sẽ có biện pháp chấn chỉnh ngay, tạo sự thuận lợi tối đa nhất cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc nhận và sử dụng hoá đơn theo qui định.

Về cách lập hoá đơn thu mua hàng nông sản ở các đơn vị kinh doanh có liên quan như ở Công ty cao su, cà phê, có đơn vị cho rằng: ở đây, các giao dịch mua hàng phát sinh rất nhiều, để tạo thuận lợi, nên cho tập hợp để viết hoá đơn theo tháng mà không phải viết trực tiếp theo ngày như quy định hiện nay.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Qua đối thoại, có thể nhận xét là càng ngày, các doanh nghiệp đã quan tâm và vận dụng các chuẩn mực kế toán tốt hơn, thống nhất hơn theo hướng vận hành của kinh tế thị trường. Các ý kiến đưa ra tại hội nghị đối thoại đã đề cập, trao đổi về các khái niệm, các phương pháp hạch toán các khoản như: Thế nào là “vốn hoá” ?, hạch toán “hàng bán chậm trả”, “khoản khuyến mại, giảm giá, chiết khấu” v.v…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, nhất là ý kiến của các đơn vị mới thành lập thuộc loại hình Công ty TNHH hay Doanh nghiệp tư nhân nêu khó khăn trong việc tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị mình theo qui định (về con người và chi phí). Các đơn vị kiến nghị cơ quan chức năng nên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán của mình, cũng như bày tỏ nhu cầu được phổ biến kịp thời các chính sách mới của Nhà nước có liên quan. Các yêu cầu chính đáng này được cơ quan thuế tiếp thu và hứa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức đáp ứng.

Qua hội nghị đối thoại lần này, thông qua những gì trao đổi cũng như tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế, một lần nữa khẳng định chủ trương gặp gỡ, đối thoại kịp thời với các tổ chức cá nhân nộp thuế và người khai hải quan của Bộ Tài chính là cần thiết và thực tế đã thu được những kết quả đáng mừng. Chủ trương này càng thể hiện hướng xây dựng một nền tài chính nói chung, công tác thuế nói riêng đổi mới, hiện đại, tiên tiến theo xu thế phát triển của nền kinh tế đất nước.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top