Thứ Hai, 11 tháng 7, 2005

Quản lý thuế bằng biện pháp "mềm"

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Sử dụng các ưu đãi về thuế là một biện pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA. Đặc biệt quan trọng là nhằm nâng cao công tác quản lý thu thuế, nhất là khi việc thu thuế thu nhập cá nhân đang được Cục thuế các địa phương gấp rút triển khai.

Theo Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM, hiện có 14 dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng số vốn hơn 1,6 tỷ USD. Trong đó có 3 dự án ODA đã hoàn thành và đang theo dõi trả nợ; 11 dự án đang được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo danh sách các dự án ODA mà Cục thuế theo dõi thì có tới 36 dự án. Điều đáng nói là nhiều dự án ở hai danh sách lại không trùng khớp, gây khó khăn cho đơn vị thu thuế.

Miễn phí đối với chuyên gia nước ngoài

Hiện Cục thuế Tp.HCM vẫn chưa có số liệu tổng hợp đầy đủ về số lượng các dự án và nhân viên làm việc tại ODA trong thành phố. Một trong những biện pháp mà Cục thuế đưa ra là để các đơn vị tự giác kê khai thuế. Nội dung ưu đãi về thuế đối với các dự án ODA mà Cục thuế phổ biến có những điều quy định ưu tiên không chỉ cho dự án mà còn cho từng người lao động.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, chính những người được hưởng quyền lợi sẽ trở thành "giám sát viên" thúc đẩy các chủ dự án đảm bảo tiến độ thu và truy thu thuế của đơn vị đề ra.

Theo Cục thuế Tp.HCM, đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân được xác định là các chuyên gia nước ngoài ở 4 loại dự án ODA vay ưu đãi. Đó là những dự án ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, cấp phát một phần và một phần cho vay lại, cho vay lại toàn bộ và dự án ODA vay ưu đãi nhưng có một phần vốn ODA không hoàn lại theo văn bản ký riêng của nhà tài trợ.

Theo đó, những đối tượng này sẽ được miễn thuế và phí trong thời gian làm việc cho dự án. Để được hưởng chế độ ưu đãi, người lao động phải được Bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA, đồng thời có công văn của cơ quan chủ quản dự án đề nghị không thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện dự án chương trình ODA của chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, cá nhân người nước ngoài hoặc cơ quan chi trả thu nhập phải cung cấp cho cơ quan thuế bản sao hiệp định về việc tài trợ ODA, trong đó có quy định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cũng theo Cục thuế Tp.HCM, trường hợp không được miễn thuế thu nhập cá nhân, chủ dự án có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho người làm việc ở ban quản lý dự án. Trong quá trình kê khai thuế, chủ dự án có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người làm việc cho các nhà thầu nước ngoài khai nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý thu.

Ba ưu đãi về thuế giá trị gia tăng

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cục thuế Tp.HCM quy định, chủ dự án ODA không hoàn lại trực tiếp nhập hoặc ủy thác nhập được miễn thuế nhập khẩu, không phải trả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án và được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã được trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam để thực hiện dự án. Nhà thầu chính khi xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho chủ dự án không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra và được hoàn lại thuế giá trị gia tăng đầu vào đã trả khi mua hàng hóa.

Đối với những dự án ODA vay ưu đãi, chủ dự án đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa điểm thuộc đối tượng khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đúng yêu cầu chất lượng (được miễn thuế nhập khẩu cho phương tiện đưa đón công nhân).

Về thuế giá trị gia tăng, Cục thuế có 3 ưu đãi cụ thể cho từng loại dự án.

Thứ nhất, chủ dự án ODA vay ưu đãi không phải trả thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, chủ dự án ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ hoặc dự án được ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án.

Thứ ba, chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các dự án theo giá không có thuế giá trị gia tăng thì nhà thầu chính không tính thuế giá trị gia tăng đầu vào khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế cũng đưa ra quy định, nhà thầu nước ngoài hoặc chủ dự án phải cung cấp cho cơ quan thuế hiệp định về tài trợ ODA, trong đó quy định về việc miễn thuế thu nhạp doanh nghiệp. Nếu giá hợp đồng ký giữa nhà thầu và chủ dự án là giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và nhà thầu chính thuộc đối tượng hoàn thuế thì chủ dự án thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Để tăng cường quản lý thuế ở các dự án ODA, ban quản lý dự án phải báo cáo định kỳ cho cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành dự án và cơ quan thuế nơi có công trình. Trong vòng 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng hóa, dịch vụ với các nhà thầu chính, chủ dự án phải gửi một bản hợp đồng cho cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành dự án và cơ quan thuế nơi có công trình.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top