Thứ Năm, 7 tháng 7, 2005

Nhật Bản giúp Việt Nam cải cách hành chính thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Một thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thuế và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án “Cải cách hành chính thuế” sẽ được ký kết sáng mai (8/7) tại Hà Nội.

Dự án này nhằm giúp Tổng cục Thuế cao hiệu quả của hệ thống dịch vụ nộp thuế, thanh tra thuế, đồng thời tăng cường năng lực của Tổng cục trong việc đào tạo cán bộ và chỉ đạo công việc đối với các cục thuế tỉnh, thành phố. Cũng trong khuôn khổ của dự án, hàng năm sẽ có 40 cán bộ của Tổng cục thuế và các cục thuế địa phương tham dự đào tạo tại Nhật Bản.

Được biết, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chiến lược 10 năm cho cải cách hệ thống thuế và hành chính thuế nhằm nâng cao khả năng quản lí‎ ngân sách, phục vụ chiến lược Tài chính Việt nam từ 2001 đến 2010 và cải cách Quản lí Tài chính Công, chiến lược Giảm nghèo và Tăng trưởng Toàn diện.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo kế hoạch này, Tổng cục Thuế đã thực hiện giai đọan 3 cải cách hành chính thuế, tập trung vào việc giới thiệu hệ thống thuế tự đánh giá, tăng cường dịch vụ nộp thuế, thanh tra thuế, đào tạo cán bộ, giới thiệu công nghệ thông tin trong Tổng cục.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top