Thứ Hai, 12 tháng 9, 2005

Ưu đãi thuế cho hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 60/2005/QĐ-BTC ban hành các danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Lào được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu.

Danh mục I bao gồm các loại hàng hóa được giảm 50% mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hịêp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006.

Trường hợp hàng hoá không thuộc Danh mục CEPT thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi MFN quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Đối với những mặt hàng trong Danh mục I nếu có mức thuế suất theo CEPT cao hơn mức thuế suất MFN quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất MFN.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Danh mục II gồm các mặt hàng không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt - Lào.

Trong trường hợp hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào không thuộc 2 danh mục trên thì được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Để được áp dụng các ưu đãi trên, các mặt hàng nhập khẩu phải đáp ứng được các điều kiện sau: Có xuất xứ (C/O) từ Lào; thông quan qua các cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Thương mại Lào.

Đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan, để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại quyết định này, ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, phải thuộc hạn ngạch theo hướng dẫn của Bộ Thương mại. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% hoặc mức thuế suất MFN đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan khác.

Những quy định mới này áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/9/2005.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top