Thứ Năm, 24 tháng 11, 2005

Giảm thuế nhập khẩu một số loại hàng dệt may

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 18 tháng 11 năm 2005, Bộ Tài chính ban hành quyết định 81/2005/QĐ-BTC về việc thực hiện cam kết Hiệp định thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo đó, Bộ đã quyết định áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 12% đối với các mặt hàng thuộc các nhóm từ 6301 đến 6307 tại Quyết định số 19/2004/QĐ/BTC ngày 16/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa kỳ cho giai đoạn 2003-2005.

Trước đây, theo Quyết định 19/2004/QĐ-BTC thì chỉ mặt hàng có xuất xứ hàng hoá từ Hoa Kỳ mới được hưởng ưu đãi giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình nêu trên, nay căn cứ Quyết định mới, các mặt hàng dệt, may có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Cộng đồng Châu Âu (EU) hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Australia cũng được áp dụng mức thuế ưu đãi này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top