Thứ Tư, 21 tháng 12, 2005

TPHCM hoàn thành cổ phần hoá 55 doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Trong năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành cổ phần hoá 55 doanh nghiệp, vượt 5 doanh nghiệp so với chỉ tiêu của Chính phủ.

Thành phố cũng sắp xếp và chuyển đổi 19 doanh nghiệp sang công ty TNHH 1 thành viên, và thông qua đề án chuyển 17 Tổng Công ty và công ty lớn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con.

Như vậy, qua 5 năm thực hiện chương trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp và chuyển đổi 285 doanh nghiệp, trong đó có 172 doanh nghiệp được cổ phần hóa, đi đầu cả nước trong công tác đổi mới doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều đạt hiệu quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh và thực hiện được các mục tiêu đề ra, tạo ra nhiều loại hình sở hữu trong đó người lao động thực sự giữ quyền làm chủ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trong năm 2006, Thành phố sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 51 doanh nghiệp và đạt 10% số doanh nghiệp đã cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thành phố cũng đặt mục tiêu trong năm 2006 hoàn thành việc chuyển đổi các Tổng Công ty và công ty Nhà nước có quy mô lớn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố cho biết theo kế hoạch, đến cuối năm 2007 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cổ phần hóa 8 trong số 17 Tổng Công ty và công ty lớn theo mô hình Công ty mẹ-công ty con, xây dựng 1 hoặc 2 tập đoàn kinh tế lớn trong 2 ngành công nghiệp-dịch vụ và mở rộng ra các ngành khác trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2006, Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành việc tách chức năng quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh của các sở, ngành, quận, huyện đối với các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc, trừ các doanh nghiệp đặc thù.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top