Thứ Hai, 26 tháng 12, 2005

Thực hiện Quy trình quản lý thu nợ tại cục thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Nhằm thực hiện Quy trình quản lý thu nợ thuế từ ngày 1-1-2006, Tổng cục Thuế vừa có công văn 4513/TCT-HTQT hướng dẫn cụ thể một số nội dung quy định về tính phạt chậm nộp tiền thuế.

Đối với việc thực hiện Quy trình quản lý thu nợ tại cục thuế: Về việc phân công sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý thuế để thực hiện tính phạt nộp chậm tiền thuế: Những cục thuế chưa có phòng Quản lý thu nợ chuyên trách thì, phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế có trách nhiệm phân quyền chức năng tính phạt nộp chậm tiền thuế cho bộ phận quản lý thu nợ thuộc Phòng Quản lý doanh nghiệp được Cục trưởng Cục Thuế phân công thực hiện tổng hợp chung về công tác quản lý thu nợ của Cục Thuế đã được quy định tại Phần Ba, mục I.2 của Quy trình Quản lý thu nợ, hoặc Phòng Tin học và xử lý dữ liệu về thuế thực hiện tính phạt nộp chậm tiền thuế trên danh sách số tiền thuế nộp chậm bị tính phạt theo kết quả phân loại nợ do các phòng Quản lý doanh nghiệp chuyển tới.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về thời gian thực hiện tính phạt nộp chậm: Do các chứng từ nộp tiền thuế của đối tượng nộp thuế thường được chuyển về cơ quan Thuế chậm hơn do với ngày đối tượng nộp thuế nộp tiền vào NSNN, nên hiện tại Quy trình quản lý thu nợ đang quy định việc tính phạt nộp chậm được thực hiện trong khoảng từ 15 đến ngày 25 hàng tháng cho số tiền thuế nợ đến cuối tháng trước. Như vậy, sau khi lập xong sổ theo dõi thu nộp thuế tháng trước, Cục Thuế có từ 15 đến 25 ngày để chuẩn bị cho việc tính phạt nộp chậm là khoảng thời gian có thể đáp ứng yêu cầu đối với việc chứng từ nộp thuế về chậm hơn ngày nộp NSNN của đối tượng nộp thuế, và đủ cho Cục Thuế đối chiếu số liệu tháng trước và phân loại nợ trước khi tính phạt nộp chậm. Đồng thời, việc chậm nộp tiền thuế của đối tượng nộp thuế là một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, do đó, việc dùng hình thức Quyết định phạt nộp chậm đảm bảo tính pháp lý để đối tượng nộp thuế phải nghiêm túc thực hiện. Và đảm bảo trách nhiệm của cơ quan Thuế khi xử phạt và yêu cầu đối tượng nộp thuế nộp tiền phạt vào NSNN. Nếu cơ quan Thuế tính sai thì phải có quyết định xử lý hay thu hồi quyết định cũ.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top