Thứ Tư, 21 tháng 12, 2005

Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 13 tháng 12 năm 2005, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã ký ban hành Thông tư 111/2005/TT-BTC hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đối với thuế Giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng thuế suất 0%, 10% hoặc áp dụng theo thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ, tuỳ theo mỗi hình thức bảo hiểm... Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về căn cứ tính thuế, miễn giảm thuế và đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế...

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước sẽ được giảm từ 32% xuống còn 28%. Đây cũng là mức thuế chung của các doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư trước ngày 1/1/2004 đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25% thì tiếp tục được áp dụng mức 25% đến hết thời hạn của giấy phép đầu tư.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn trái với Thông tư này.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top