Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2007

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của cơ quan Tổng cục thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Sáng nay (ngày 6/7/2007), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, biện pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2007 của cơ quan Tổng cục thuế. Tới dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và các cán bộ công chức của Tổng cục thuế. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nguyễn Văn Ninh chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN nên đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: Tổng thu nội địa ước đạt 100.480 tỷ đồng, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 27.650 tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán và bằng 84,4% so với cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 72.830 tỷ đồng, bằng 48% dự toán pháp lệnh; bằng 45,7% dự toán phấn đấu và tăng 23,3 % so với cùng kỳ; Có 11/15 khoản thu, sắc thuế đạt trên 50 % dự toán pháp lệnh; Có 12/15 khoản thu, sắc thuế đạt trên 45 % dự toán phấn đấu và 09/15 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng cao so với cùng kỳ...; Có 32/64 địa phương đạt trên 50% dự toán pháp lệnh; Có 36/64 địa phương đạt trên 45% dự toán phấn đấu và 34/64 địa phương có tốc độ tăng trưởng thu từ 21% trở lên so với với cùng kỳ...

Về nhiệm vụ cải cách hành chính và hiện đại hoá hệ thống thuế:Công tác cải cách thể chế chính sách thuế, phí, lệ phí đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành 25/25 đề án đăng ký với Bộ, Chính phủ, đặc biệt là nhóm đề án hướng dẫn Luật Quản lý thuế đảm bảo chất lượng, triển khai kịp thời trong phạm vi toàn quốc kể từ 01/7/2007 và làm cơ sở tiến hành các chương trình cải cách khác; Hoàn thành việc xây dựng, hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy ngành Thuế theo mô hình chức năng và thực hiện chuyển đổi trong toàn hệ thống từ 01/7/2007; Cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát và sửa đổi toàn bộ các quy định về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá, xoá bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện; Đã nghiên cứu xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ở cơ quan thuế các cấp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Các chương trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế như: Tuyên truyền, hỗ trợ NNT; Phát triển ứng dụng CNTT; Hiện đại hoá công sở ngành Thuế; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng... đều được triển khai mạnh mẽ, đạt mục tiêu so với kế hoạch đề ra.

Tuy đạt được kết quả tương đối khả quan trên, nhưng trong công tác chỉ đạo quản lý thu thuế vẫn có những tồn tại như:03 khoản thu đạt yếu so dự toán pháp lệnh là thu từ khu vực ĐTNN, phí xăng dầu và thu tiền sử dụng đất; Một số địa phương thu yếu, đạt dưới 45% dự toán pháp lệnh như: Bà rịa Vũng tàu, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Định, Cao Bằng, Hoà Bình, ...Một số địa phương có mức tăng trưởng thấp, dưới 10% như: Bà rịa Vũng tàu, Khánh Hoà, Tiền Giang, Thanh Hoá, Bình Phước, An Giang, Yên Bái, Nam Định,. Có 02 địa phương mức tăng trưởng thu không bằng cùng kỳ là Quảng Ninh (97%) và Điện Biên (85%); Công tác quản lý kê khai thuế, giám sát chất lượng kê khai còn nhiều bất cập, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời tình trạng người nộp thuế kê khai không đúng, không đủ nghĩa vụ thuế phải nộp; Công tác chỉ đạo quản lý nợ thuế vẫn chưa thật quyết liệt; Chưa theo dõi chặt chẽ, đánh giá chính xác, đầy đủ các khoản nợ và chưa đề xuất được phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế...

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hệ thống thuế vẫn có những hạn chế như công tác tuyên truyền hỗ trợ còn chưa theo sát nhu cầu hỗ trợ của người nộp thuế, chưa nắm bắt được người nộp thuế cần gì, thiếu gì để có giải pháp thích hợp; Công tác tuyên truyền chưa bước đột phá mới nên chưa đạt hiệu quả cao. Trong khi đó, khả năng khai thác ứng dụng trên hệ thống mạng của cán bộ thuế (kể cả một số cán bộ lãnh đạo cơ quan thuế) chưa tương xứng và chưa tận dụng khai thác triệt để các tiện ích của tin học trong quá trình quản lý; Công tác đào tạo bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giáo trình; kiện toàn đội ngũ giáo viên; xây dựng cơ sở vật chất các trường đào tạo triển khai vẫn còn chậm so với tiến độ; việc triển khai đào tạo kiến thức kế toán doanh nghiệp cho cán bộ thuế vẫn chưa thực hiện được; Công tác thẩm định phê duyệt hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản; hồ sơ xin đất, các thủ tục đấu thầu...nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong công tác XDCB của ngành. Vẫn còn hiện tượng cán bộ thuế chưa tuân thủ đúng quy trình công tác, thái độ ứng xử với người nộp thuế chưa đúng mực, thậm chí còn cố tình gây phiền hà nhũng nhiễu để vụ lợi cá nhân, làm thất thu cho NSNN còn tiềm ẩn ở nhiêu cơ quan thuế...; Tổng cục thuế còn chậm trễ trong việc xử lý trả lời các vướng mắc cho người nộp thuế và các Cục Thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2007, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục thuế cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản như:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kê khai thuế; Tập trung kiểm tra các lĩnh vực có nhiều khả năng khai thác tăng thu và những địa bàn, đơn vị có rủi ro lớn về thuế; Đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, đề xuất các biện pháp xử lý nợ đọng theo quy định của Luật Quản lý thuế và tổ chức các biện pháp thu ngay các khoản nợ có khả năng thu vào NSNN, đảm bảo mục tiêu giảm số nợ thuế xuống mức thấp nhất; Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để phát hiện, đề xuất với Bộ sửa đổi các cơ chế tài chính đang ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN; Triển khai xây dựng dự toán thu NSNN năm 2008 tích cực, vững chắc theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính:

Triển khai tốt việc thực hiện Luật quản lý thuế; Ban hành hệ thống quy trình quản lý thuế theo nội dung quy định tại Luật Quản lý thuế; Xây dựng quy chế phối hợp triển khai Luật Quản lý thuế và kế hoạch thực hiện giữa cơ quan thuế với các ngành liên quan. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Luật(Tính đến thời điểm này, Luật quản lý thuế được các địa phương thực hiện tốt, chưa có gì vướng mắc); Chủ động tham gia xây dựng Dự án Luật thuế TNCN theo sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và tham mưu trình Bộ duyệt, ban hành các văn bản về thuế, phí, lệ phí...

Về cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế: Trình Bộ ban hành Quy chế giải quyết các thủ tục hành chính thuế, các dịch vụ về thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế các cấp; Kiểm tra và chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình quản lý chức năng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các quy định chưa phù hợp; Hoàn thành biên soạn tài liệu bồi dưỡng các kỹ năng quản lý thuế và tài liệu bồi dưỡng công chức mới; Xây dựng quy chế xử lý công việc của cơ quan Tổng cục Thuế theo cơ cấu tổ chức mới và theo yêu cầu của Luật Quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của nhà nước và của cơ quan thuế; Tập trung phát triển ứng dụng tin học phù hợp với yêu cầu Luật Quản lý thuế; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; Triển khai đồng bộ công tác hỗ trợ, tư vấn pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế từ 01/7/2007 theo quy định mới của Luật Quản lý thuế; Xây dựng đề án khoán biên chế và kinh phí hoạt động của ngành Thuế trong giai đoạn 2008-2012.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ Tài chính cũng đã phát biểu ý kiến và ghi nhận những thành quả mà cơ quan thuế đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt là trong công tác triển khai thực hiện Luật quản lý thuế bắt đầu từ ngày 1/7/2007

Hội nghị sơ kết cũng đã công bố 7 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 2 tập thể và 6 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng cục thuế đã có quyết định công nhận 8 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 156 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 138 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 162 cá nhân và 22 tập thể được tặng Giấy khen của Tổng cục thuế.

Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nguyễn Văn Ninh đã biểu dương những thành tích mà cơ quan thuế đã đạt được trong 6 tháng qua. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng đã đề nghị các Ban của Tổng cục thuế cần nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức theo mô hình quản lý mới; Rà soát và đánh giá chương trình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm, từ đó triển khai kế hoạch phân công công việc cho lãnh đạo và cán bộ công chức cho phù hợp. Đồng chí Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập huấn cho các cán bộ, công chức thuế về Luật quản lý thuế để họ nắm thật vững về những quy định trong bộ luật này. Từ đó, cán bộ thuế có thể hướng dẫn và hỗ trợ tốt cho NNT. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng đã chỉ đạo các Ban nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc của cơ quan để nâng cao trách nhiệm và ý thức của cơ quan thuế; Lãnh đạo và cán bộ các Ban phải có kế hoạch đi nghiên cứu, khảo sát thực tế ở các địa phương và nước ngoài để áp dụng vào công việc được tốt hơn; Tổ chức triển khai xây dựng dự toán năm 2008 theo hướng đổi mới; Tổng cục trưởng đề nghị các Ban khẩn trương xây dựng việc phân cấp giao quyền và trách nhiệm hơn nữa cho cơ quan thuế cấp dưới; Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, cán bộ, công chức trong cơ quan thuế khi hưởng ứng phong trào thi đua và học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần theo hướng nên áp dụng tư tưởng của Bác như: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong quản lý thuế như thế nào? ...

Tin tưởng rằng, với những giải pháp thực hiện trên, năm 2007, cơ quan Tổng cục thuế sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top