Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

Ngành thuế làm việc vào ngày thứ 7

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế đã có Quyết định tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế như: Thu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại; Giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế; Đăng ký cấp mã số thuế, mua hoá đơn, đăng ký sử dụng hoá đơn tự in; Tiếp nhận hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý, năm nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài những thủ tục hành chính trên, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp sẽ chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác về thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế vào ngày thứ bảy.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thời gian làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việc bình thường. Cơ quan thuế các cấp tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc. Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì bố trí công chức lãnh đạo có thẩm quyền, cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ, công chức các bộ phận khác có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế như bộ phận văn thư, hành chính, bảo vệ… để giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính khác thì chỉ bố trí bộ phận nhận và trả kết quả làm việc để tiếp nhận và trả kết quả, không bố trí các bộ phận liên quan làm việc.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức, quản lý công việc, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đúng pháp luật. Đồng thời, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật về phòng chống tham nhũng.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top