Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Một số điểm mới cần lưu ý về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Để đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ Luật Quản lý thuế đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Có thể khẳng định rằng, việc ban hành các văn bản trên đã đảm bảo được các nguyên tắc:

- Tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế; các Luật, pháp lệnh về thuế; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; phù hợp với các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ khi đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO);

- Kế thừa các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đã được tổng kết, đánh giá còn phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn quản lý; đồng thời bổ sung quy định xử phạt đối với những hành vi vi phạm mới cho phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế; loại bỏ một số hành vi không còn phù hợp theo phương pháp quản lý mới;

- Đảm bảo yêu cầu trong xử phạt các vi phạm pháp luật về thuế, lấy việc truy thu đủ tiền nợ thuế gốc là chính, việc xử phạt bằng tiền chủ yếu là nhằm răn đe các chủ thể vi phạm và không xử phạt tràn lan và hình sự hóa các vi phạm pháp luật về thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
- Xác định cụ thể, rõ ràng các hành vi vi phạm hành chính về thuế bảo đảm cho việc xử lý, xử phạt được công minh, nhanh chóng, có tính khả thi, góp phần đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống bình thường của tổ chức, cá nhân.

Về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, có một số điểm mới nổi bật mà người nộp thuế cần lưu ý như:

Về đối tượng bị xử phạt: Để nâng cao ý thức trong việc thực thi pháp luật về thuế, đảm bảo bình đẳng giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đối tượng bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế không chỉ là người nộp thuế, mà còn mở rộng thêm đối với cơ quan thuế, cán bộ công chức thuế, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, người bảo lãnh nộp thuế và các tổ chức cá nhân khác có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật thuế đều bị xử lý.

Về việc áp dụng các biện pháp xử phạt: Đã quy định cụ thể hình thức xử phạt cảnh cáo chỉ áp dụng đối với các vi phạm về thủ tục thuế ở mức độ ít nghiêm trọng, vi phạm lần đầu hoặc đối tượng là vị thành niên để nhắc nhở, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng, kịp thời các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế nhằm phòng ngừa, răn đe, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế.

Về khung tiền phạt: Để phù hợp với bản chất của các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về thuế là ngăn ngừa, răn đe, giáo dục thuyết phục các đối tượng vi phạm nên khung tiền phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế đã được giảm nhẹ xuống từ 1 đến 3 lần so với trước đây là từ 1 đến 5 lần, đồng thời quy định rõ hành vi vi phạm, mức phạt đối với các nhóm hành vi trốn thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về mức phạt tiền: Mức tiền phạt khống chế tối đa là 100 triệu đồng (chỉ được áp dụng đối với các vi phạm về thủ tục thuế). Còn mức phạt tiền theo tỷ lệ % số thuế phải nộp, số lần thuế trốn không bị giới hạn mức tiền phạt tối đa.

Bên cạnh đó, các quy định mới cũng đã cụ thể hơn về các hành vi vi phạm thủ tục về thuế như: Vi phạm chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, vi phạm về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, vi phạm về chấp hành quy định trong kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thuế.

Để việc xử phạt được nghiêm minh, phù hợp với tính chất vi phạm, đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn để xử lý các trường hợp không cố ý khai thiếu thuế, thực sự hối lỗi và đã tự giác nộp đủ tiền thuế thì không xử phạt về trốn thuế.

Các quy định mới đã sửa đổi cách xác định mức tiền phạt trung bình làm căn cứ xử phạt, trong đó quy định hai tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung bình của khung tiền phạt, nếu có tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ thì sẽ tăng hoặc giảm mức phạt không quá 20% mức phạt trung bình của khung tiền phạt; Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế tuỳ theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng mức phạt theo số lần thuế trốn cho phù hợp.

Quy định mới cũng đã phân định rõ tính chất của hành vi vi phạm để phân biệt cụ thể hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế để xử phạt thiếu thuế, đảm bảo xử lý đúng hành vi vi phạm, khắc phục được việc xử lý nặng đối với các hành vi vi phạm do chưa hiểu rõ chính sách thuế, không cố ý nhưng bị phạt trốn thuế, gian lận thuế.

Ngoài ra, quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan thuế, công chức thuế; với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đã nêu rõ:

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cơ quan thuế thực hiện không đúng quy định gây thiệt hại cho người nộp thuế phải bồi thường. Sau đó xác định hành vi vi phạm, tính chất mức độ sai phạm của công chức thuế trong quản lý thu thuế gây thiệt hại để xử lý kỷ luật và bồi hoàn vật chất theo quy định;

Ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước không trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người vi phạm theo quyết định cưỡng chế thu thuế thì bị xử phạt tương ứng với số tiền không trích chuyển vào ngân sách nhà nước và người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt. Vi phạm về việc cung cấp thông tin, tổ chức thực hiện đúng quyết định cưỡng chế hành chính thuế thì bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế.

Cá nhân, tổ chức có liên quan: Nếu không cung cấp thông tin về người vi phạm pháp luật về thuế thì bị xử phạt về chế độ cung cấp thông tin; Nếu thông đồng bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế, không chấp hành quyết định cưỡng chế thuế thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ sao chụp cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Cơ quan quản lý thuế chuyển bộ hồ sơ gốc vụ vi phạm pháp luật về thuế khi nhận được thông báo về việc quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ, nhưng quá thời hạn quy định tại Điều 103 Bộ Luật Tố tụng hình sự mà cơ quan thuế chưa nhận được thông báo về việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án thì cơ quan thuế được ra quyết định xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế để đảm bảo thu đủ, kịp thời tiền thuế, khi có kết luận của cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, phối hợp xử lý theo kết luận đó.

Về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong trường hợp bất khả kháng, không có khả năng chấp hành quyết định xử phạt, quy định mới đã bổ sung trường hợp miễn xử phạt đối với người vi phạm pháp luật về thuế bị xử phạt nhưng gặp thiên tai, hoả hoạn hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trên đây là một số điểm mới cần lưu ý về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Hy vọng các quy định mới có tính giáo dục, răn đe và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về thuế, đồng thời vẫn đảm bảo việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top