Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Cục thuế Hà Tĩnh

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Vừa qua, Đoàn công tác của Trung ương, do đồng chí Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương dẫn đầu đã kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Cục thuế Hà Tĩnh.

Thay mặt Đảng bộ Cục thuế, đồng chí Trần Đình Vọng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng ủy Cục thuế - Cục trưởng Cục Thuế, đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đồng chí Cục trưởng, toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan đã được quán triệt đầy đủ từ chủ trương, Chỉ thị số 06–CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính Trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; đến kế hoạch thực hiện của Tỉnh uỷ; các hướng dẫn cụ thể của Đảng uỷ khối và của Tổng cục thuế về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cán bộ, đảng viên của Văn phòng Cục thuế Hà Tĩnh đã được phổ biến về nội dung học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những phẩm chất, đạo đức cách mạng, tư tưởng chống chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục thuế đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ nhận thức về giá trị đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cục thuế Hà Tĩnh đã đề ra chương trình hành động, mục tiêu cụ thể và phương pháp thực hiện lời dạy của Bác Hồ về «cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư». Từng Chi bộ trực thuộc cũng đề ra chương trình hành động cho Chi bộ mình, đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên rút ra được những bài học quý báu về quan điểm, đường lối, về đạo đức tác phong, về tình người trong thực thi công vụ thông qua từng câu chuyện kể «về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh». Qua học tập, nghiên cứu đã có 87/90 tổng số cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tự liên hệ bản thân về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đồng thời nêu lên phương hướng phấn đấu rèn luyện trong thời gian tới.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo đồng chí Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh: các cán bộ đảng viên của ngành thuế Hà Tĩnh đã áp dụng tốt việc nghiên cứu học tập này vào thực tiễn công việc của cơ quan thuế. Một trong những kết quả thực tiễn là công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế đã được Cục thuế Hà Tĩnh thực hiện rất tốt. Mọi công việc liên quan đến người nộp thuế từ đăng ký và cấp mã số thuế, cấp hoá đơn, hoàn thuế...đều được tiến hành giải quyết nhanh gọn qua bộ phận « một cửa ». Phong cách giao tiếp ứng xử thể hiện thông qua cơ chế “một cửa” này đã tạo bầu không khí tin cậy và thân thiện giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, vì vậy, tình trạng chây ì, trốn lậu thuế đã dần được ngăn chặn, đẩy lùi. Đến nay, số nợ thuế chỉ chiếm 5% tổng số thuế phải thu. Đặc biệt, trong quản lý chi tiêu hành chính, Cục thuế Hà Tĩnh đã ban hành quy chế số 617-QC/CT-HCQT-TV ngày 10/5/2007 về mua sắm sữa chữa lớn và quản lý tài sản trong ngành thuế, đồng thời ban hành quy định số 1183-QĐ/CT-HCQT-TV ngày 16/8/2007 về chế độ trách nhiệm trong thực hiện quản lý thu chi hành chính sự nghiệp trong ngành thuế giai đoạn 2007-2010 với mục đích là sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa các biểu hiện tham ô lãng phí. Song song với việc ban hành các văn bản, Cục thuế Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra việc chi tiêu từ Văn phòng đến các Chi cục thuế, góp phần thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo với Đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Cục trưởng đã vui mừng cho biết năm nay ngành thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước trước 1 tháng, đã được Bộ Tài chính tặng Bằng khen; Đảng uỷ khối khen ngợi. Các tổ chức công đoàn, Hội CCB và Hội Luật gia Cục thuế Hà Tĩnh đều được tổ chức cấp trên tuyên dương. Theo đồng chí Cục trưởng đây là những minh chứng sinh động và cụ thể nhất về hiệu quả từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Cục thuế Hà Tĩnh.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thay mặt đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Phùng Hữu Phú đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả bước đầu từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Cục thuế Hà Tĩnh. Đồng chí Phùng Hữu Phú cũng đề nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động Cục thuế Hà Tĩnh: phải gắn cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn trong những năm tới./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top