Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người gặp nạn

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Những người gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo... sẽ được xét miễn giảm thuế. Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay (13/12).Theo Luật, các khoản thu nhập nằm trong diện được miễn thuế, gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha mẹ đẻ với con, cha mẹ nuôi với con nuôi hay ông bà nội ngoại với cháu...

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha mẹ và con cái. Thu nhập từ lãi suất tiết kiệm, kiều hối, lương hưu do bảo hiểm chi trả và phần lương làm thêm ban đêm...


Luật quy định, các loại thu nhập nằm trong diện chịu thuế gồm thu nhập từ kinh doanh (hàng hóa dịch vụ, cho thuê tài sản, hành nghề độc lập...); thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao; thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng chứng khoán, phần vốn và các hình thức khác); thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (quyền sử dụng đất, tài sản, chuyển nhượng quyền thuê mặt bằng, mặt nước...

Ngoài ra, các khoản thu nhập vượt trên 10 triệu đồng một lần phát sinh từ trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, trò chơi có thưởng, thu nhập từ tiền bản quyền, từ thừa kế, quà tặng... cũng nằm trong diện chịu thuế thu nhập.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Đối với những người gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế cũng sẽ được xét giảm. Tuy nhiên, mức giảm tương ứng với thiệt hại không vượt quá số thuế phải nộp.

Điểm quan trọng nhất của luật là các vấn đề liên quan tới khoản tiền giảm trừ cho chính đối tượng nộp thuế với mức tối đa 4 triệu đồng một tháng (tương đương với 48 triệu đồng một năm) và 1,6 triệu đồng một tháng cho mỗi cá nhân phụ thuộc như cha mẹ già, người tàn tật, vợ, con nhỏ dưới 18 tuổi...

Việc xác định người phụ thuộc chủ yếu dựa trên các giấy tờ, hồ sơ đã có của người phụ thuộc như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe, khả năng lao động. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tính đến việc cấp mã số thuế có tất cả những cá nhân là người VN, kể cả trẻ em mới chào đời. Căn cứ vào đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc chiết trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn đang chờ các văn bản hướng dẫn và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2009.

Hiện cả nước có khoảng 300.000 người nằm trong diện chịu thuế thu nhập theo Pháp lệnh thuế thu nhập cao, với tổng số thu trên 6.000 tỷ đồng một năm. Dự kiến tại thời điểm Luật có hiệu lực, sẽ có khoảng 2,3 triệu người nằm trong diện nộp thuế với khoản thu ước đạt 13.000 tỷ đồng.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán


Biểu thuế lũy tiến từng phần
Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế mỗi năm (triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế mỗi tháng (triệu đồng)
Thuế suất (0%)
1
Đến 60
Đến 5
5
2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15
4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20
5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 53
25
6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30
7
Trên 960
Trên 80
35
Biểu thuế toàn phần
Thu nhập tính thuế
Thuế suất (0%)
Thu nhập từ đầu tư vốn
5
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
5
Thu nhập từ trúng thưởng
10
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng
10
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1, Điều 13 Đề án Luật
20
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2, Điều 14 của Đề án Luật
0,1
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật
25
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2, Điều 14 của Luật
2nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top